Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

5879330_4810543.jpg

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Skuleåret 2024/2025 tilbyd vi:

vg4 Påbygg til generell studiekompetanse

  • Dette kurset er nettbasert og fører til generell studiekompetanse for dei som alt har yrkeskompetanse. Tilbodet er populært, og gjev fagarbeidarar høve til å ta generell studiekompetanse medan dei er i arbeid.
  • Brosjyre med meir informasjon om studiet, PDF.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.