Eid vgs og Operahuset Nordfjord

Velkomen til Eid vidaregåande skule

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har i dag vel 400 elevplassar fordelt på 26 grupper på ulike utdanningsprogram. Vi er omlag 85 tilsette.

Aktuelle saker

16.05.2022

Podcast, film og litterære samtalar

I norskfaget for VG3 seier eit av læreplanmåla at elevane skal «Setje saman og presentere eit avgrensa litterært program». Andre læreplanmål handlar t.d. om å setje tekstar i kontekst og reflektere over om eldre tekstar har relevans i dag, noko som o...

To elevar i samtale.
16.05.2022

Ekskursjon til Bergen

Vi på Interiør og eksponeringsdesign har vore på ekskursjon til Bergen. Vi besøkte nokre bedrifter innan profileringsdesign og vi var på besøk på Årstad vidaregåande skule.

Elevar på bedriftbesøk
16.05.2022

Celsius Glass Studio

Torsdag 5.mai var vg1 Handverk, design og produktutvikling på bedriftsbesøk til Celsius Glass Studio på Langevåg i Ålesund. Vi fekk eit lite innblikk i arbeidet til glasblåsar Cornelia Skuggen, og vi fekk sett ho i arbeid.

Glasblåsar Cornelia har ei kort innføring i sitt arbeid.