• Markering av Vestland fylkeskommune

  Inntak til skuleåret 2020-21

  Første inntak er 8. juli med svarfrist 22. juli. Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august. Tredje inntak er 10. august og du svarer ja til plassen ved å møte opp første skuledag.

 • Info fra lånekassa

  Info frå Lånekassen for neste skuleår

  Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrifta om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021. 

 • Eid vidaregåande skule

  Skulen har starta opp att

  Alle klassene startar opp, men ikkje alle klasser har vanleg timeplan. Det er ein variasjon av heimedagar, skuledagar, lesedagar og heildagsprøver. Nokre har heile verkstaddagar og nokre er i utplassering. Alle klassar har fått oppsett frå sine kontaktlærarar.

Fleire saker ›