Hopp til hovedinnhold
Eid vgs og Operahuset Nordfjord

Velkomen til Eid vidaregåande skule

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har i dag vel 400 elevplassar fordelt på 25 grupper på ulike utdanningsprogram. Vi er omlag 85 tilsette.

Aktuelle saker

01.09.2023

Ekskursjon i biologi

Torsdag og fredag denne veka har Biologi 1 ved Stryn, Firda og Eid vgs vore på ekskursjon til Raudfjell på Nordsida i Stryn.

Vassprøvetaking ved eit fjellvatn
30.08.2023

Skuledebatt

I dag er representantar frå dei fleste politiske partia samla til paneldebatt i Operaselen ved Eid vgs/Operahuset Nordfjord. I salen sit elevane ved Eid vgs og 10. klassingane frå Eid ungdomsskule.

Frå paneldebatten ved Eid vgs
11.08.2023

Velkomen til nytt skuleår

Velkomen til nytt skuleår ved Eid vgs måndag 21. august. Vi vil særleg ynskje vg1 elevar og nye vg2, vg3 og vg4 elevar hjarteleg velkomne til skulen. Vi gled oss stort til å kome i gang.

Bilete av Eid vgs og Operahuset Nordfjord