• Logo til privatistweb-sida

  Privatisteksamen, registrering opna

  Viss du skal ta eksamen som privatist til våren, kan du melde deg opp no. Fristen er 1.februar kl 23.59.

 • Skulebøker stabla i haug

  Gult nivå på alle vidaregåande skular frå og med onsdag!

  Da får vi ha vanleg timeplan att, ingen heimeskule og kroppsøving på skulen. Vi minner samtidig på at vi forset med dei viktige smitteverntiltaka; vask/sprit av hender, 1 meter avstand til alle utanom kohorten/klassen/undervisningsgruppa, vask pultar og kantinebord etter bruk. Og det alle viktigaste av alt: ikkje kom på skulen viss du har luftvegss...

 • Koronavirus

  Viktig informasjon om Koronaviruset - Covid-19

  Vi minner på kor viktig det er at vi alle framleis er med på å hindre spreiing av smitte. Hugs: 1.Dersom du er sjuk, skal du halde deg heime 2.God handhygiene – vask hendene ofte 3.Hald avstand – minst 1 meter

Fleire saker ›