Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign

Elevarbeid

Er du kreativ, estetisk anlagt og interessert i å arbeide med hendene? Då kan Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign vere noko for deg. Du går 2 år på skule og kan deretter gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

For deg som:

 • Vil arbeide yrkesretta mot frisør, blomsterdekoratør, interiørkonsulent, eksponeringsdesigner, maskør og parykkmaker eller profileringsdesigner
 • Vil lære gjennom praktisk arbeid
 • Vil arbeide med form og farge
 • Likar å arbeide med folk

Vg1 Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign (FBIE)

Noko av det du lærer på FBIE:

 • Bruke materialar, teknikkar og verkty som er knytt til arbeidsområda frisør, blomster, interiør, profilering, utstilling, maske- og parykk
 • Arbeide med yrkesrelevante oppgåver
 • Bruke ulike digitale verkty. Mellom anna Adobepakken, laserkuttar og folieskjærar
 • Om stilhistorie og trendar
 • Om kommunikasjon og kundebehandling
 • Arbeide i ein designprosess frå ide til ferdig product
 • Utvikle skaparevna og lære om korleis produkt skal framstillast

 

Kva kan du bli?

 • Frisør
 • Blomsterdekoratør
 • Interiørkonsulent
 • Utstillingsdesigner/ Eksponeringsdesigner
 • Profileringsdesigner
 • Maskør- og parykkmaker

Les meir om dette på vilbli.no

 

Tilbod på Eid vgs etter FBIE:

 

Sjå fleire av våre prosjekt på instagram: @fbie_eid_vgs

Brosjyre for vg1FBIE, vg2IEDA og vg2FRIA ved Eid vgs.

Som elev ved Eid vidaregåande skule får du vere med å jobbe tett opp mot aktivitetar/arrangement i Operahuset, spesielt den årlege skulemusikalen som elevane produserer. Du får samarbeide med elevar frå andre klassar og faglærarar med ulik kompetanse. Gjennom samarbeid med Opera Nordfjord får ein moglegheit til å ta del i arbeidet med ei operaoppsetting og arbeide saman med profesjonelle fagfolk innan kulturfeltet.

Felles tilbod for elevar ved Eid vgs

 • Kvar veke er det open skule med aktivitetar og gratis middag
 • Valfaga musikal og breiddeidrett
 • Tilgong til treningsrom
 • Stor flott kantine som tek omsyn til allergiar m.m.

 

Skuleåret er satt saman av programfag, fellesfag og yrkesfagleg fordjuping

Fellesfag

 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Kroppsøving

Programfag

 • Produktutvikling og produksjon
 • Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv

Yrkesfagleg fordjuping

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på klasserom og verkstad