Hopp til hovedinnhold

Presentasjon av Lektor 2 prosjekt

Mats Andersson presenterer Lefdal Mine Datacenter

Dei siste vekene har elevane som går fyrste året på studiespesialisering arbeidd med eit Lektor 2 prosjekt. Her har dei arbeidd med eit oppdrag frå Lefdal Mine Datacenter.

Lefdal Mine Datacenter produserer omlag 5000 kubikkmeter vatn med 20 graders temperatur i timen. Dette er ein stor ressurs som datasenteret ønskjer å nytte for å verte enno meir berekraftige og for å skape fleire arbeidsplassar. Denne utfordringa er det elevane har jobba med, og i dag vart ideane presenterte. Det var høgt nivå på løysingane både kreativt og teknisk. 

Løysingane elevane kom med i dag:

  • Algeproduksjon
  • Hummarfarm
  • Termisk havkraftverk - på land
  • Nitinol-basert generator som vil produsere el.energi
  • Dyrke mikroorganismar/medisin i gruvegangar
  • Saltkraftverk
  • Lefdal Mind, zero village, ny høgskule for datautd.
  • Mangofarm
  • Produksjon av tunfisk
  • Badeland, restaurant og vinproduksjon