2AUTA på bedriftsbesøk

Elevar sit rundt eit bord.

Denne veka har vg2 Automatisering vore på bedriftsbesøk på vassverket på Nor som er eigd og drifta av Stad kommune.

Elevane fekk sett på kor mykje styring, regulering og overvåking dei brukar for å kunne levere reint og trygt vatn til innbyggarane.

Takk for at vi fekk kome på besøk.