Hopp til hovedinnhold

Miljøkoordinator

Fleire ungdomar forsyn seg av mat som er sett ut på eit langbord.

Som miljøkoordinator har vi tre hovudarbeidsområde:

 

 Førebyggjande arbeid

  • ta initiativ til og fremje tiltak for å auke trivsel og styrke miljøet ved skulen.
  • ha særleg søkjelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

  • skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.
  • stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.
  • stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

  • hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen.
  • yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar.

Sjå også:

Kap. 9a i opplæringslova

Udir.no "Nullmobbing"

Ta kontakt

Kontakt miljøkoordinatoren.

Linda Håøy

Miljøkoordinator
Profilbilete av Linda Håøy