Eid vgs og Operahuset Nordfjord

Velkomen til Eid vidaregåande skule

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har i dag vel 400 elevplassar fordelt på 26 grupper på ulike utdanningsprogram. Vi er omlag 85 tilsette.

Aktuelle saker

23.05.2022

1STA og 1STB på Stokkenes Golf Park

16. mai hadde 1STA og 1STB ein kjekk sosialdag på Stokkenes Golf Park.  

Vg1 elevar klar til golf
16.05.2022

Podcast, film og litterære samtalar

I norskfaget for VG3 seier eit av læreplanmåla at elevane skal «Setje saman og presentere eit avgrensa litterært program». Andre læreplanmål handlar t.d. om å setje tekstar i kontekst og reflektere over om eldre tekstar har relevans i dag, noko som o...

To elevar i samtale.
16.05.2022

Ekskursjon til Bergen

Vi på Interiør og eksponeringsdesign har vore på ekskursjon til Bergen. Vi besøkte nokre bedrifter innan profileringsdesign og vi var på besøk på Årstad vidaregåande skule.

Elevar på bedriftbesøk