Eid vgs og Operahuset Nordfjord

Velkomen til Eid vidaregåande skule

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har i dag vel 400 elevplassar fordelt på 26 grupper på ulike utdanningsprogram. Vi er omlag 85 tilsette.

Aktuelle saker

16.09.2022

Fagdag i kroppsøving

Fredag 9.september hadde 3stb fagdag i kroppsøving med friluftsliv. I vekene før har vi arbeidd med læreplanmåla for dagen, som handlar om samarbeid om oppgåver, og refleksjon over korleis eigen medverknad kan påverke andre. I tillegg har vi planlagt...

Ei klasse med elevar står klare til å gå tur.
15.09.2022

God aktivitet på FBIE så langt!

Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign har hatt ein kreativ og innhaldsrik start på skuleåret. Elevane har i programfaga jobba ein del med fagteori og dei har blitt kjent med ulike materiale og teknikkar. I YFF har dei til no fått bli k...

Ein modell i papp med sofa, blome og nokre bøker på gulv.
07.09.2022

2AUTA på bedriftsbesøk

Denne veka har vg2 Automatisering vore på bedriftsbesøk på vassverket på Nor som er eigd og drifta av Stad kommune.

Elevar sit rundt eit bord.