Eid vgs og Operahuset Nordfjord

Velkomen til Eid vidaregåande skule

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har i dag vel 400 elevplassar fordelt på 25 grupper på ulike utdanningsprogram. Vi er omlag 85 tilsette.

Aktuelle saker

23.01.2023

Utdanningsrettleiing på skulen

Onsdag 18. januar arrangerte skulen ein ettermiddag/kveld med utdanningsrettleiing for vg2 og vg3 ved studiespesialiserande. Arrangementet heitte «Vegen vidare» og bestod av presentasjonar av forskjellige yrker og høgskular.

To som står framme ved ei tavle og presentera Høgskulen på Vestlandet. Elevar sit rundt i rommet og høyre på.
10.01.2023

Velkomen til open kveld for 10.klassingar med føresette

Velkomen til open kveld på Eid vidaregåande skule onsdag 25.januar kl.18.00-20.00.

Bilete av Eid vidaregåande skule i fugleperspektiv.
06.01.2023

Undervisningsevaluering

I veke 2 startar vi med undervisningsevaluering. Denne skal vere ferdig innan 27. januar. Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for...