Vi har feriestengt frå fredag 1. juli til måndag 1. august. God sommar!

Eid vgs og Operahuset Nordfjord

Velkomen til Eid vidaregåande skule

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har i dag vel 400 elevplassar fordelt på 26 grupper på ulike utdanningsprogram. Vi er omlag 85 tilsette.

Aktuelle saker

21.06.2022

Boklansering

I løpet av skuleåret har Eivind Dyrvik skrive boka "Dei tre kameratane".

Eivind viser fram boka si, her er og teikningar rundt som han har brukt som illustrasjonar.
17.06.2022

God sommar!

Siste skuledag er over og sommaren er komen. Vi har i løpet av skuleveka hatt turnering i Idrettshallen og avslutning med vg2 yrkesfag, vg3 yrkesfag, vg3 studiespesialiserande og påbygg. Siste skuledag var det markering i operasalen med litt underhal...

Musikalsk innslag siste skuledag
10.06.2022

Handverk, design og produktutvikling har hatt utstilling

Torsdag 9.juni hadde elevane på handverk, design og produktutvikling utstilling på klasserommet for å vise mykje av dei produkta som er laga gjennom skuleåret.

Serveringsbrett i tre