Elev- og lærlingombod til Eid vgs
ombod
Mandag 13. oktober kjem elev- og lærlingombod Venke Nordeide til Eid vgs. Har du spørsmål om rettar og plikter som elev eller som framtidig lærling? Då er det berre å ta kontakt med ho. Det vert samling i kinosalen for alle elvane på VG1 klokka 1510-1555. I tillegg kan du treffe ho i kantina/foajeen.
2014.09.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
Sentralbord ute av drift
Det er framleis ikkje mulig å nå skulen på ordinært nummer. Inntill vidare når du oss på: TLF 57 88 52 73
2014.09.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
DESIGN OG HANDVERK
maling150
Måling, T-skjorte- design, trearbeid, emballasje, kreative prosessar...
Elevane på Design og handverk vg1 er godt igang med skuleåret.

Dei er blitt kjende med kvarandre og sin nye skulekvardag på vidaregåande skule. Her får dei bruke masse tid til å lære om, og jobbe med ulike materialar, teknikkar – form og farge....
2014.09.25 av Gunn Guddal [Les meir...]
LÅNEKORTET
lonekort150
LÅNEKORTET er nøkkelen til norske bibliotek. På Eid vidaregåande skule får alle elvane LÅNEKORTET. Lånekortet kan brukast til...
2014.09.23 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ekskursjon til Ekornes Sykkylven
vegard150
Elevane i klasse 3dea som går på vg3 dataelektronikerfaget har vært på bedriftsbesøk på Ekornes i Sykkylven. Dei tolv elevane fekk flott omvisning på bedrifta, med spesiellt fokus på IT avdelinga sine ansvarsområde.
2014.09.22 av Gunn Guddal [Les meir...]
Breiddeidrett gjev luksusproblem
Tilbodet om breiddeidrett ved Eid vidaregåande skule er så populært at det kan gje skulen eit luksusproblem.No er det 29 elevar ved skulen som har vald breiddeidrett som femtimars programfag.
2014.09.15 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elevrådstyre skuleåret 2014/2015
Etter ein lang elevrådskveld med middag og kursing av Elevorganisasjonen (tusen takk til Thea og Simon!), vart det til slutt val av styre..
2014.09.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Privatisteksamen haust 2014- frist 15.september
Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar. Hugs å meld deg opp på privatistweb..
2014.09.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Tobakksfri skuletid
snusogtobakk150
Skulen og skuletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skuletida, heller ikkje utenfor skulens område.
2014.09.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Aktivitetsdag
Både vg1, vg2 og vg3 har hatt aktivitetsdag enne veke...
2014.09.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
SKULE OG OPERA
sverd120
− Samarbeidet mellom den vidaregåande skulen og Opera Nordfjord er heilt eineståande, og unikt i norsk samanheng, seier scenograf Sunniva Bodvin.

Elevane ved skulen er i full gang med rekvisittane til årets operaoppsetting "Søner av Sola" som har premiere 1. oktober...
2014.09.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
Møte måndag 1.september
Vi vil gjerne invitere føresette til elevar på vg3 til foreldremøte måndag 1.sept kl 19.00 i Kinosalen ved Eid vgs/Operahuset.
Tema for møtet er Praha-turen: opplegg for turen og opplegg for dei som ikkje skal vere med på turen. I tillegg blir det informasjon om vitnemål, eksamen og karriereval.
Vel møtt!
2014.08.27 av Gunn Guddal [Les meir...]
Møte for føresette av elevar på vg1 og vg2
Skulen inviterer føresette velkomne til nytt skuleår 2014/2015 og til møte torsdag 28.august kl. 19.00 i Operasalen på Eid vgs/Operahuset Nordfjord.
2014.08.22 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kartleggingsprøver i rekning, lesing og engelsk på vg1
Alle vg1-elevar ved Eid vgs skal gjennomføre kartleggingsprøver i rekning, lesing og engelsk i vekene 34 til 36. I rekning og engelsk svarer elevane på nett.
2014.08.19 av Gunn Guddal [Les meir...]
Breiddeidrett og Skulemusikal
NB!!!
Informasjon om Breiddeidrett v/Arnt-Ivar Naustdal
Onsdag 20. august kl 1210-1235 Stad: Kinosalen

Informasjon om Skulemusikal v/Michael Pavelich
Fredag 22. august kl 1210-1235 Stad: Kinosalen
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elevteam
elevteam150
Rådgjevar Lillian Moss (t.v.) miljøkoordinator Hilde-Kristin Grimstad Nord (midten) og rådgjevar Magnar Aase (t.h.) vil komme rundt i alle klassane og presentere seg i løpet av første veka
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Opningstider i kantina
kantinetilsette150
Utan mat og drikke duger heltane våre ikkje! Anne-Karin og Virginija har masse sunn og god mat i kantina. Opningstider kvar skuledag fra kl 0800 til 1430
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass....
2014.08.14 av Gunn Guddal [Les meir...]
Skulestart
elev150
Første skuledag for alle elevane er mandag 18. august. Alle elevar møter kl 0845 i Kultursalen.

Informasjon og skjema som er sendt ut til elevane finn du under les meir...
2014.08.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Nytt elektronisk skulekort Informasjon til elevar og føresette
Frå hausten 2014 innfører Sogn og Fjordane elektroniske skuleskysskort for alle elevar som har rett på fri skuleskyss.
2014.08.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Hugs å søkje om utstyrsstipend!
bannerlanekasse150
Kva er utstyrsstipend?
Utstyrsstipend er støtte frå Lånekassen til utstyr som du treng i opplæringa, for eksempel kalkulator, kokkeklede eller idrettsutstyr. Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Når vi behandlar søknaden din, vurderer vi samtidig om du kan ha rett til andre stipend.
2014.08.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
Første inntak
I dag fekk elevar som har søkt vidaregåande skule, tilbod om skuleplass. Søkjarane har frist til 15. juli på å svare på om dei tek imot tilbodet eller ikkje. Dei som ikkje har svart innan fristen, mistar skuleplassen.
2014.07.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Frist samordna opptak
Siste frist for å omprioritere studieønskjer på samordna opptak er i dag 1.juli....
2014.07.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
SOMMARAVSLUTNING 20. juni 2014
Program:
Kl 0930-1030: Frukost i foajeen
Kl 1030-1130: Program i kultursalen
2014.06.16 av Gunn Guddal [Les meir...]
Tur til Trondheim
trondheim150
Tur til Trondheim for R1-gruppa ved Eid vgs 2.-4. juni, med spennande besøk på NTNU, og morosamt opphald på Vitensenteret. Turen vart arrangert av Anne Britt Andersen som ein del av lektor 2 ordninga.
2014.06.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
Fekk innblikk i Aasen sitt liv
aasen150
Den 4. juni var 32 elevar frå studiespesialiserande andre året på dagstur til Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda. Først fekk elevane sjå ein film om Ivar Aasen og arbeidet hans med å samle dialektar. Der fekk ein sjå korleis Aasen gjekk fram for å danne det nye skriftspråket som no heiter nynorsk.
2014.06.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
VIKTIG MELDIG
vigologo150
Om det skulle vere elevar som har endra mobilnr eller/og e-post,(etter at dei søkte skuleplass på vigo) vil dei måtta gjere endring i pålogging. Dette må gjerast for å få svart på om dei tar imot tildelt skuleplass (om elevane ikkje svarar kan dei miste skuleplassen).
2014.06.12 av Gunn Guddal [Les meir...]
Karakterane er lagt offentleg for elevane
Klagefristen startar difor i dag. Den er på 10 dagar og klagefrist er 21.juni. Det er berre høve til å klage på standpunktkarakterane. Les meir ....
2014.06.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elev-pc for deg som startar vidaregåande skule til hausten
pc150
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten?

Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. Du kan kjøpe elev-pc gjennom Sogn og Fjordane fylkeskommune.
2014.06.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Innlevering av skulebøker og kalkulatorar
Det nærmar seg siste skuledag og det er tid for å levere inn bøker og kalkulatoren igjen. Du kan levere inn når du er ferdig med eit fag, helst 19.juni og seinast 20.juni.
Pass på at boka er di, at det ikkje er merker i den og at den elles er heil og pen. Viss du ikkje finn boka eller ikkje leverer inn, får du ei purring. Det blir sendt ut rekning på bøker som ikkje er levert inn fredag 27.juni 2014. Etter den tid er det ikkje mogleg å levere inn bøkene igjen for å sleppe og betale rekning.
Føresette er ansvarlege for at bøkene blir leverte inn til eleven fyller 18 år.

Hugs samtidig å tøme skapet ditt heilt!»
2014.06.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
Google søk:
Direkte til...
brosjyre300 Opplæringstilbod 
Eid vgs 14/15
   
 folderframside300  Opplæringsfolder 14/15 med fristar og søknadshjelp

Elevar ved skulen har laga
reklamefilmar om Eid vgs:  FILM 1     FILM 2

Den kulturelle skulesekken   

facebook Eid vidaregåande skule
Open Skule
  Operahuset Nordfjord
  Eid Kino
  Eid bibliotek

Finn nettbanken din