Første inntak
I dag fekk elevar som har søkt vidaregåande skule, tilbod om skuleplass. Søkjarane har frist til 15. juli på å svare på om dei tek imot tilbodet eller ikkje. Dei som ikkje har svart innan fristen, mistar skuleplassen.
2014.07.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Frist samordna opptak
Siste frist for å omprioritere studieønskjer på samordna opptak er i dag 1.juli....
2014.07.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
SOMMARAVSLUTNING 20. juni 2014
Program:
Kl 0930-1030: Frukost i foajeen
Kl 1030-1130: Program i kultursalen
2014.06.16 av Gunn Guddal [Les meir...]
Tur til Trondheim
trondheim150
Tur til Trondheim for R1-gruppa ved Eid vgs 2.-4. juni, med spennande besøk på NTNU, og morosamt opphald på Vitensenteret. Turen vart arrangert av Anne Britt Andersen som ein del av lektor 2 ordninga.
2014.06.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
Fekk innblikk i Aasen sitt liv
aasen150
Den 4. juni var 32 elevar frå studiespesialiserande andre året på dagstur til Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda. Først fekk elevane sjå ein film om Ivar Aasen og arbeidet hans med å samle dialektar. Der fekk ein sjå korleis Aasen gjekk fram for å danne det nye skriftspråket som no heiter nynorsk.
2014.06.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
VIKTIG MELDIG
vigologo150
Om det skulle vere elevar som har endra mobilnr eller/og e-post,(etter at dei søkte skuleplass på vigo) vil dei måtta gjere endring i pålogging. Dette må gjerast for å få svart på om dei tar imot tildelt skuleplass (om elevane ikkje svarar kan dei miste skuleplassen).
2014.06.12 av Gunn Guddal [Les meir...]
Karakterane er lagt offentleg for elevane
Klagefristen startar difor i dag. Den er på 10 dagar og klagefrist er 21.juni. Det er berre høve til å klage på standpunktkarakterane. Les meir ....
2014.06.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elev-pc for deg som startar vidaregåande skule til hausten
pc150
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten?

Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. Du kan kjøpe elev-pc gjennom Sogn og Fjordane fylkeskommune.
2014.06.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Innlevering av skulebøker og kalkulatorar
Det nærmar seg siste skuledag og det er tid for å levere inn bøker og kalkulatoren igjen. Du kan levere inn når du er ferdig med eit fag, helst 19.juni og seinast 20.juni.
Pass på at boka er di, at det ikkje er merker i den og at den elles er heil og pen. Viss du ikkje finn boka eller ikkje leverer inn, får du ei purring. Det blir sendt ut rekning på bøker som ikkje er levert inn fredag 27.juni 2014. Etter den tid er det ikkje mogleg å levere inn bøkene igjen for å sleppe og betale rekning.
Føresette er ansvarlege for at bøkene blir leverte inn til eleven fyller 18 år.

Hugs samtidig å tøme skapet ditt heilt!»
2014.06.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
Nye åpnngstider i kantina
kantina120
Frå og med mandag 26. mai vert det nye opningstider i kantina.
Ny tid er: kl 0800 - kl 1330
2014.05.23 av Gunn Guddal [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
sskule150

Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå.

Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.
2014.05.19 av Gunn Guddal [Les meir...]
Statens vegvesen
r150
Fredag 25. april, hadde VG1, Service og Samferdsle besøk av Reidun Tryggestad frå Statens vegvesen.

Reidun snakka om emne trafikktryggleik og fortalte mellom anna om kampanjearbeidet som etaten driv med, Nasjonal transportplan, utvikling i tal dødsulykke gjennom fleire tiår, nullvisjonen og litt om utdanning innan etaten.
2014.04.30 av Gunn Guddal [Les meir...]
Norskprosjekt
norskprosjekt
På vg2 stud.spes. har vi i februar/mars hatt prosjekt i norsk om 1800-talet. I ein periode på fire veker har elevane i 2sta og 2stb arbeidd i grupper på fem med tema
1)Tidleg romantikk, 2) Norsk romantikk, 3) Førestellinga om det norske, 4) Poetisk realisme, 5) Kvinner i litteraturen og 6) Norsk språkdebatt og språkutvikling på 1800-talet.
2014.04.23 av Gunn Guddal [Les meir...]
Søknadsfrist
15. april er søknadsfrist for å søkje opptak til Høgskular og Universitet på Samordna opptak...les meir.....
2014.04.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
INVITASJON TIL FORELDREMØTE
Eid vidaregåande skule inviterer foreldre/føresette til elevane i 2ST til foreldremøte onsdag 9. april. Elevane har fått med seg invitasjonen heim, men om du ikkje skulle ha fått den finn du den her...
2014.04.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ledig stilling
Eid vidaregåande skule har ledig læreplass i reinhaldsfaget frå august 2014. Søknadsfrist: 20. juni
2014.04.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elevfri dag
Fredag 4. april har elevane fri. Tilsette har planleggingdag.
2014.03.31 av Gunn Guddal [Les meir...]
Møte for russen
Torsdag 3. april vert det møte mellom russen og Norsk Luftambulanse, Helsesøster og Politi i Kultursalen kl 0845-1130. Gjeld også VG2 yrkesfag
2014.03.28 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kurs i Varme arbeid
Eid vidaregåande skule arrangerer kurs i varme arbeid FREDAG 4.april......
2014.03.17 av Gunn Guddal [Les meir...]
Fysikk 2 på ekskursjon.
andøya150
Søndag 2. mars reiste det fire fysikarar og assistent Jan Håvar Henden frå Fysikk 2-klassa på Eid VGS til Andøya Rakettskytefelt. Vi var invitert til Fysikkcamp arrangert av NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring).
2014.03.17 av Gunn Guddal [Les meir...]
Bedriftsbesøk og hospitering
propell150
2ITA, vg2 elevar på industriteknologi, reiser på ei rekke bedriftsbesøk i løpet av skuleåret. Bedriftsbesøk gir elevane godt grunnlag for å velje utplasseringsbedrifter, og ikkje minst bli kjent med bedrifter og aktuelle arbeidsplassar i vår del av landet.
2014.03.10 av Gunn Guddal [Les meir...]
Hospitering på Eid vgs 10. og 11. mars
hosp1120
Vi ønskjer alle dei 105 elevane frå 9.klasse hjarteleg velkomne til skulen 10. og 11.mars for hospitering.

Elevane kan hospiterer på desse programområda på Eid vgs....
2014.03.06 av Gunn Guddal [Les meir...]
GRATULERER TIL LEKTOR ANNA KIRSTEN
anna100
Lektor Anna Kirsten Hellevang frå Haugen skyttarlag vann søndag NM i skifeltskyting sprint.

Anna Kirsten vann gull på sprinten og bronse på normalen i NM i skifeltskyting i helga, og det er ikkje første gongen ho er på pallen ......
2014.03.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
Fylkesmesse for ungdomsbedrifter
campus150
Torsdag 6. mars er entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane invitert til Fosshaugane Campus i Songdal og Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter. Frå Eid vgs reiser 7 ungdomsbedrifter, ca 90 stk med elevar og lærarar.
2014.03.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Skulemusikalen Legally Blond
fjo150
Du har enno to sjansar til å unngå å sitje på mandag og angre på at du ikkje gjekk på musikal, men vær rask, dei resterande billettane kjem til å fyke ut.

Under les meir finn du medialenker og fantastiske bilder....
2014.03.02 av Gunn Guddal [Les meir...]
Legally Blonde
legally150
Sjå helsing frå Svein Nesbakk og bilder fra generalprøva på Legally Blonde i går. "Med ei vanskelegsgrad på song og musikk som eg knapt har høyrt maken til er det utrulege prestasjonar som elevane på vidaregåande og musikarane i orkestergrava har øvt inn. Er du i det minste tvil om kva du skal prioritere av undrhaldning i helga så må du ikkje tvile lenger. Bestill billett med ein gong og ta turen til Operahuset på ei av forestillingane, du kjem ikkje til å angre.
2014.02.28 av Gunn Guddal [Les meir...]
Nestleiar i Utdanningskomiteen opnar skulemusikal på Eid
musikal200
Iselin Nybø (V), første nestleiar i Kyrkje-, Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget, kjem til Eid fredag 28. februar for å opne premieren på Eid vgs sin skulemusikal "Legally Blonde" i Operahuset Nordfjord.
"Legally Blonde" blir sett opp av og med elevar ved Eid vidaregåande skule i roller på og bak scena, i samarbeid med Opera Nordfjord.
2014.02.25 av Gunn Guddal [Les meir...]
Legally Blonde
plakatlegallyblonde275
Det nærmer seg premiere. Legally Blonde er den åttande musikalen som vert sett opp på Eid vidaregåande skule, og sjølv om dette er ein humoristisk og glad musikal er det i følgje regissør Michael Pavelich den mest krevjande musikalske produksjonen så langt.

Stykket passar perfekt til alle dei flotte talenta som går på Eid vidaregåande skule.

31 elevar som har musikk, dans og drama som valfritt programfag dette skuleåret, vil stå på scena. I tillegg er det elevar som er husvertar, crew, laga rekvisittar og kulissar, jobbar med sminke og kostymer, lyd og lys, lagar dei gode kakene og kaffien vi får servert i pausen i tillegg til jobb med marknadsføring.
2014.02.24 av Gunn Guddal [Les meir...]
Skulelagsturnering i handball
22 elevar og tre vaksne reiste med skulebussane frå Eid til Sandane for å vere med på Skulelagsturnering i handball. Idrettslina ved Firda arrangerer, og den nye hallen legg flott til rette for turnering.
2014.02.14 av Gunn Guddal [Les meir...]
Filmfest 2014
Frå 4. februar til 9. februar har det vært arrangert filmfestival i Operahuset Nordfjord/Eid vidaregåande skule for andre gong! Mix & Dix UB var veldig engasjerte.... sjå flotte bilder her
2014.02.12 av Gunn Guddal [Les meir...]
Google søk:
Direkte til...
brosjyre300 Opplæringstilbod 
Eid vgs 14/15
   
 folderframside300  Opplæringsfolder 14/15 med fristar og søknadshjelp

Elevar ved skulen har laga
reklamefilmar om Eid vgs:  FILM 1     FILM 2

Den kulturelle skulesekken   

facebook Eid vidaregåande skule
Open Skule
  Operahuset Nordfjord
  Eid Kino
  Eid bibliotek

Finn nettbanken din