Lærerike hospiteringsdagar på Eid vidaregåande skule
hosp150
Mandag og tysdag denne har elevar frå 10.klasse i Nordfjord vore på hospiteringdagar på Eid vidaregåande skule.Det var stor aktivitet på dei ulike utdanningsprogramma med spennande teoretiske og praktiske oppgåver. Sjå bilder frå dagane på vår facebookside...
2014.10.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
Invitasjon til samtale for føresette av elevar på vg1 og vg2
Kontaktlærarane sende i forrige veke ut invitasjonar til samtale med føresette av elevar på vg1 og vg2 . Om du som føresett ikkje har motteke invitasjonen og ønskjer samtale, eller har spørsmål finn du oversikt over kontaktlærarane ved skulen her... (trykk les meir)
2014.10.28 av Gunn Guddal [Les meir...]
Aksjonsdag 3. november 2014
aksjonsdag
Eid vgs er deltakar i eit utviklingsprosjekt ved ein skule i Mathareslummen i Nairobi, Kenya. Pengane frå aksjonsdagen går direkte til Loving Concern Education Centre, som Britt Lødøen frå Hornindal har vore engasjert i sidan 2000.
Vår støtte gjer at skulen kan byggast ferdig, At borna får eit varmt måltid kvar dag, At dei kan få meir enn ei lærebok på kvar klasse, skrivesaker og skrivebøker, og ikkje minst at dei får ei utdanning som kan vere vegen ut av slummen.
2014.10.24 av Gunn Guddal [Les meir...]
Studietur til NRK i Førde
nrk150
Medie- og informasjonskunnskap 2 klasse var på studietur til Førde på mandag.
Geir Bjarte Hjetland ga oss ein innhaldsrik runde i redaksjonen.

Vi fekk sjå når dei redigerte og la på VoiceOver til hovudsak på Vestlandsrevyen...
2014.10.22 av Gunn Guddal [Les meir...]
VIP og Global Dignity Day, 21. oktober
trondhaukedal
Dagen startar med foredrag med Trond Haukedal (tilbod for alle på skulen), kl 0900-1100 i Kultursalen. Tema for foredraget er: «Om verdighet og egenverdi» - som grunnmur for et godt og meningsfylt liv"
2014.10.20 av Gunn Guddal [Les meir...]
Hospitering på Eid vgs 27. og 28. oktober
Vi ønskje 10.klasse hjarteleg velkomne til skulen 27 og 28.oktober for hospitering. Meir infomasjon om dagen, og detaljprogram for dei ulike programområda på Eid vgs finn du under menypunktet Hospitering.
2014.10.14 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elev- og lærlingombod til Eid vgs
ombod
Mandag 13. oktober kjem elev- og lærlingombod Venke Nordeide til Eid vgs. Har du spørsmål om rettar og plikter som elev eller som framtidig lærling? Då er det berre å ta kontakt med ho. Det vert samling i kinosalen for alle elvane på VG1 klokka 1510-1555. I tillegg kan du treffe ho i kantina/foajeen.
2014.10.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
Unikt samarbeid har skapt «dyster» stemning
operakulisser
- Dette er heilt unikt, elevane er produsentar i ei bedrift! Faglærarane ved Eid vidaregåande skule svulmar av stoltheit over det elevane deira har prestert. No håper dei at foreldre, besteforeldre og resten av slekta tek turen til Operahuset og får med seg Søner av sola. Og ikkje minst let seg imponere av det gjennomført stemningsskapande scenebiletet som elevane har vore sterkt delaktige i.
2014.10.06 av Gunn Guddal [Les meir...]
Sentralbord ute av drift
Det er framleis ikkje mulig å nå skulen på ordinært nummer. Inntill vidare når du oss på: TLF 57 88 52 73
2014.09.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
DESIGN OG HANDVERK
maling150
Måling, T-skjorte- design, trearbeid, emballasje, kreative prosessar...
Elevane på Design og handverk vg1 er godt igang med skuleåret.

Dei er blitt kjende med kvarandre og sin nye skulekvardag på vidaregåande skule. Her får dei bruke masse tid til å lære om, og jobbe med ulike materialar, teknikkar – form og farge....
2014.09.25 av Gunn Guddal [Les meir...]
LÅNEKORTET
lonekort150
LÅNEKORTET er nøkkelen til norske bibliotek. På Eid vidaregåande skule får alle elvane LÅNEKORTET. Lånekortet kan brukast til...
2014.09.23 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ekskursjon til Ekornes Sykkylven
vegard150
Elevane i klasse 3dea som går på vg3 dataelektronikerfaget har vært på bedriftsbesøk på Ekornes i Sykkylven. Dei tolv elevane fekk flott omvisning på bedrifta, med spesiellt fokus på IT avdelinga sine ansvarsområde.
2014.09.22 av Gunn Guddal [Les meir...]
Breiddeidrett gjev luksusproblem
Tilbodet om breiddeidrett ved Eid vidaregåande skule er så populært at det kan gje skulen eit luksusproblem.No er det 29 elevar ved skulen som har vald breiddeidrett som femtimars programfag.
2014.09.15 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elevrådstyre skuleåret 2014/2015
Etter ein lang elevrådskveld med middag og kursing av Elevorganisasjonen (tusen takk til Thea og Simon!), vart det til slutt val av styre..
2014.09.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Privatisteksamen haust 2014- frist 15.september
Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar. Hugs å meld deg opp på privatistweb..
2014.09.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Tobakksfri skuletid
snusogtobakk150
Skulen og skuletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skuletida, heller ikkje utenfor skulens område.
2014.09.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Aktivitetsdag
Både vg1, vg2 og vg3 har hatt aktivitetsdag enne veke...
2014.09.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
SKULE OG OPERA
sverd120
− Samarbeidet mellom den vidaregåande skulen og Opera Nordfjord er heilt eineståande, og unikt i norsk samanheng, seier scenograf Sunniva Bodvin.

Elevane ved skulen er i full gang med rekvisittane til årets operaoppsetting "Søner av Sola" som har premiere 1. oktober...
2014.09.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
Møte måndag 1.september
Vi vil gjerne invitere føresette til elevar på vg3 til foreldremøte måndag 1.sept kl 19.00 i Kinosalen ved Eid vgs/Operahuset.
Tema for møtet er Praha-turen: opplegg for turen og opplegg for dei som ikkje skal vere med på turen. I tillegg blir det informasjon om vitnemål, eksamen og karriereval.
Vel møtt!
2014.08.27 av Gunn Guddal [Les meir...]
Møte for føresette av elevar på vg1 og vg2
Skulen inviterer føresette velkomne til nytt skuleår 2014/2015 og til møte torsdag 28.august kl. 19.00 i Operasalen på Eid vgs/Operahuset Nordfjord.
2014.08.22 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kartleggingsprøver i rekning, lesing og engelsk på vg1
Alle vg1-elevar ved Eid vgs skal gjennomføre kartleggingsprøver i rekning, lesing og engelsk i vekene 34 til 36. I rekning og engelsk svarer elevane på nett.
2014.08.19 av Gunn Guddal [Les meir...]
Breiddeidrett og Skulemusikal
NB!!!
Informasjon om Breiddeidrett v/Arnt-Ivar Naustdal
Onsdag 20. august kl 1210-1235 Stad: Kinosalen

Informasjon om Skulemusikal v/Michael Pavelich
Fredag 22. august kl 1210-1235 Stad: Kinosalen
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elevteam
elevteam150
Rådgjevar Lillian Moss (t.v.) miljøkoordinator Hilde-Kristin Grimstad Nord (midten) og rådgjevar Magnar Aase (t.h.) vil komme rundt i alle klassane og presentere seg i løpet av første veka
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Opningstider i kantina
kantinetilsette150
Utan mat og drikke duger heltane våre ikkje! Anne-Karin og Virginija har masse sunn og god mat i kantina. Opningstider kvar skuledag fra kl 0800 til 1430
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass....
2014.08.14 av Gunn Guddal [Les meir...]
Skulestart
elev150
Første skuledag for alle elevane er mandag 18. august. Alle elevar møter kl 0845 i Kultursalen.

Informasjon og skjema som er sendt ut til elevane finn du under les meir...
2014.08.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Nytt elektronisk skulekort Informasjon til elevar og føresette
Frå hausten 2014 innfører Sogn og Fjordane elektroniske skuleskysskort for alle elevar som har rett på fri skuleskyss.
2014.08.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Hugs å søkje om utstyrsstipend!
bannerlanekasse150
Kva er utstyrsstipend?
Utstyrsstipend er støtte frå Lånekassen til utstyr som du treng i opplæringa, for eksempel kalkulator, kokkeklede eller idrettsutstyr. Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Når vi behandlar søknaden din, vurderer vi samtidig om du kan ha rett til andre stipend.
2014.08.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
Første inntak
I dag fekk elevar som har søkt vidaregåande skule, tilbod om skuleplass. Søkjarane har frist til 15. juli på å svare på om dei tek imot tilbodet eller ikkje. Dei som ikkje har svart innan fristen, mistar skuleplassen.
2014.07.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Frist samordna opptak
Siste frist for å omprioritere studieønskjer på samordna opptak er i dag 1.juli....
2014.07.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
Google søk:
Direkte til...
brosjyre300 Opplæringstilbod 
Eid vgs 14/15
   
 folderframside300  Opplæringsfolder 14/15 med fristar og søknadshjelp

Elevar ved skulen har laga
reklamefilmar om Eid vgs:  FILM 1     FILM 2

Den kulturelle skulesekken   

facebook Eid vidaregåande skule
Open Skule
  Operahuset Nordfjord
  Eid Kino
  Eid bibliotek

Finn nettbanken din