• Elevane i klasse 2ita, vg2 industri teknologi har registert ungdomsbedrift

  Eid Industrihus ub

  Er ei av ungdomsbedriftene på Eid vgs dette skuleåret.

 • Operakulisser til laboheme

  Operakulisser til La bohème

  Under to veker til haustens operapremiere, og elevane på vg2 industriteknologi og industriell møbelprodusjon jobbar med operakulisser. 

 • Fylkeskommunen har fått på plass mobbeknapp

  Fylkeskommunen med lågterskeltiltak mot mobbing

  Det er nulltoleranse mot mobbing, vald og diskriminering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. No er det enklare enn nokon gong å seie i frå, gjennom ein meldeknapp. Denne meldeknappen finn du på nettsida vår.

Fleire saker ›