Hospitering på Eid vgs 26. og 27. oktober
host150
Vi ønskje 10.klasse-elevar hjarteleg velkomne til skulen 26. og 27.oktober for hospitering.
Hospiteringsdagane startar kl 10.00 og vert avslutta kl. 14.10, slik at elevane når bussane. Første hopiteringsdagen startar vi opp i Kultursalen med felles velkomst/informasjon.

Meir infomasjon om dagen, og program for dei ulike programområda på Eid vgs finn du under les meir...
2015.10.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
Besøk i Fjordabladet
fjordabladet150
Torsdag 10. september var vi som har programfaget medie- og informasjonskunnskap 1, så heldige å få lov å besøke Fjordabladet her på Eid.
Der vart vi tekne godt i mot, og vi lærte mykje om journalistyrket og kva det inneber.....
2015.09.24 av Gunn Guddal [Les meir...]
Velferdsteknologi i vidaregåande opplæring. -Eit framtidsretta utviklingsprosjekt på fagarbeidarnivå-
Energikompetansesenteret as (EKS) på Nordfjordeid, Stryn vgs. og Eid vgs. har sidan sommaren 2014 hatt eit forpliktande prosjektsamarbeid – «Morgondagens omsorg – Velferdsteknologi» Eit av hovudmåla er å utvikle læreplanane både innafor helsefag og elektrofag.
2015.09.21 av Gunn Guddal [Les meir...]
EIN ARBEIDSPLASS FOR FRAMTIDA
eidelektro150
Onsdag 16. september, var dei tre Vg1 klassene på Elektro på bedriftsbesøk hos Eid Elektro i samband med faget «Prosjekt til fordjuping».
Elevar som går yrkesfag skal utforske kva faglege moglegheiter aktuelle yrker kan by på.
2015.09.21 av Gunn Guddal [Les meir...]
BEDRIFTSBESØK VEST AUTO
GO150
Tysdag 8.9 var elevar som har fagval innan økonomi på vg2 og vg3 studiespesialiserande på bedriftsbesøk hos Vest Auto.
Dagleg leiar Geir Ove Aasebø tok i mot heile 50 elevar i sine flotte lokalar på Nordfjordeid.
2015.09.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Overlegen siger til Senterpartiet ved skulevalet i Eid
skuleval15
Senterpartiet stakk av med ein fjerdedel av stemmene ved skulevalet på Eid vidaregåande skule i dag. Over sju prosent fleire stemmer enn Venstre som blei nummer to i valet.
2015.09.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Foreldremøte - vg1
Eid vgs inviterer til møte for føresette av elevar på vg1 Tid: tysdag 15. september kl 19.30 Stad: Eid vidargåande/Operahuset Nordfjord, Kultursalen
2015.09.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
Foreldremøte - vg3 påbygging til studiespesialiserande
Eid vgs inviterer til møte for føresette av elevar i vg3 påbygging til studiespesialiserande
Tid: onsdag 9. september kl 19.30Stad: Eid vidargåande/Operahuset Nordfjord Klasserom 19
2015.09.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
Foreldremøte - vg2 studiespesialiserande
Eid vgs inviterer til møte for føresette av elevar på vg2 studiespesialiserande utdanning.
Tid: onsdag 2. september kl 19.30
Stad: Kinosalen på Eid vgs/Operahuset
2015.08.27 av Gunn Guddal [Les meir...]
OPEN SKULE
Eit fritidstilbod for alle elevar ved Eid vidaregåande skule, og lærlingar i Eid.
Skuleåret 2015/2016 vert det open skule to kveldar i veka....
2015.08.24 av Gunn Guddal [Les meir...]
No kan du følgje eidvgs på Snapchat.
snap150
Elevane som tek faget medie- og informasjonskunnskap 3 klasse har oppretta ein brukar på Snapchat for Eid vidaregåande skule. Om du ønskjer å få små glimt frå skulekvardagen og informasjon om ting som skjer via Snapchat, kan du følgje brukaren: eidvgs fom mandag 24.august
2015.08.21 av Gunn Guddal [Les meir...]
Breiddeidrett og Skulemusikal ved Eid vgs
breddeidrett1516
Infomøte om skulemusikal i dag 18.august kl 1210 i kinosalen. Møt opp om du er interessert i musikk, dans eller drama !

Infomøte om breiddeidrett onsdag 19.august kl 1210 i kinosalen. (PS i år kan du velje begge faga)
2015.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Velkomen til alle elevar ved Eid vidaregåande skule 2015/2016
Måndag 17.august kl. 8.45 ønskjer vi velkomen til første skuledag i Kultursalen på Eid vgs.
2015.07.26 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ferie
Administrasjonen/Kontoret på Eid vgs har ferie tom 2. august. I denne perioden er sentralbordet kopla til sentraladministrasjonen i Sogn og Fjordane fylkeskommune i Leikanger.
Evt. kontaktpersonar...
2015.07.10 av Gunn Guddal [Les meir...]
Stipend i Lånekassen
lanekasselogo
Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring kan få utstyrsstipend. Unntaka er lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar.
2015.07.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Melding om skuleplass gjekk ut til søkjarane i dag
3557 søkjarar til vidaregåande opplæring får no tilbod om skuleplass på det programområde dei har som førsteval.
Hugs svarfrist: 16. juli, første inntak

Vidare tidsplan for inntak 2015
31. juli, melding om andre inntak.
5. august, svarfrist andre inntak
2015.07.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
Regelverk innlevering av lærebøker 2015
Hugs å lever inn bøker på biblioteket før skulen sluttar 19.juni !! Dersom ikkje bøkene vert innlevert må du betale for bøkene.
Les meir for meir detaljert regelverk og fristar....
2015.06.15 av Gunn Guddal [Les meir...]
No kan du bestille elev-pc
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Flott tur til Trondheim
trond150
Elevane som tar matematikk R1 på vg2 hadde ein flott tur til Trondheim denne veka, med tett fagleg program.På NTNU fekk vi generell informasjon og vi besøkte nokre av institutta.Ein engasjert amerikansk professor representerte Institutt for Geologi og bergteknikk.
2015.06.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
Invitasjon til utstilling
Elevane på vg1 og vg2 vil vise fram produkt og oppgåver som er laga dette skuleåret. Klassane som har utstilling er vg1 design og handverk, vg2 industriell møbelproduksjon og vg2 interiør- og utstillingsdesign.
Kom og sjå den flott på utstillinga på Eid vidaregåande skule torsdag 11.juni fra kl 09 til 19 !
2015.06.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ledig undervisningsstilling
Vil du vere med å utvikle elektrofagmiljøet på Eid vidaregåande skule?
Søk stilling som : LÆRAR I ELEKTROFAG
2015.05.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
Nye opningstider i Kantina
Fom tysdag 26. mai vert opningstidene i Kantina endra.
Opningstidene er: Frå kl: 0800 - Til kl: 1330 kvar dag (gjeld ut skuleåret)
2015.05.20 av Gunn Guddal [Les meir...]
"Sogn og Fjordane i verda "
I morgon får vi besøk av NHO Sogn og Fjordane som vil gjennomføre ei undervisningsøkt for alle elevar på vg1 studieførebuande som heiter "Sogn og Fjordane i verda" som i korte trekk går ut på å skape ei breiare forståing av internasjonalisering og Sogn og Fjordane sin ståstad i eit internasjonalt perspektiv. Dato: 7. mai kl. 08.45 til 11.20 , Rom: Kinosalen
2015.05.06 av Gunn Guddal [Les meir...]
Gratulerer Westtip Supplies UB
prisar300
Fem førsteplassar og ein andreplasss i NM for UB. Sensasjonellt resultat for ei ungdomsbedrift i NM.

Ei imponerande premieoversikt, juryens begrunnelse og medialenker finn du under LES MEIR...
2015.04.30 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kan bli best i landet
Denne veka konkurrerer Westtip Supplies UB frå Eid vidaregåande skule om å bli Norge si beste ungdomsbedrift i 2015.
2015.04.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
Sommarskule
Sogn og Fjordane fylkeskommune og Mo og Øyrane vidaregåande skule arrangerer sommarskule på Mo i veke 26 og 27 – for deg som treng bestått matematikk eller naturfag på vg1-nivå yrkesfag.
2015.04.21 av Gunn Guddal [Les meir...]
Mediaklassen "tett på" TV2
tv2
Nyheitsanker Arill og Annamarta i sporten inviterte oss inn i studio etter at vi fekk sjå avviklinga av 21-sendinga. Dagen etter fekk vi diskutere utfordringar i mediebransjen med kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende.
2015.04.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
Stipend frå Lånekassen
Frå skuleåret 2015-2016 kjem det endringar i reglane for kven som kan få grunnstipend og lån...
2015.04.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ledige stillingar ved Eid vidaregåande skule
Skulen har ledige undervisningsstilingar og lærlingestillingar fom 01. august 2015....
2015.04.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Utdanning
farmasi150
Rett før påske fekk dei to kjemigruppene ved skulen besøk av tidlegare elev, Marita Heimsæter. Marita som studerer farmasi ved UiB, gav nyttig og inspirerande informasjon om studiet og karrieremuligheiter.
2015.04.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Google søk:
Direkte til...

Brosjyrer

brosjyre300

 

 

 

 

 

 

brosjyrebilde

 Filmar laga av elevar:  
 FILM 1     FILM 2  

 Den kulturelle skulesekken   

facebook Eid vidaregåande skule
Open Skule
  Operahuset Nordfjord
  Eid Kino
  Eid bibliotek

Finn nettbanken din