Møte måndag 1.september
Vi vil gjerne invitere føresette til elevar på vg3 til foreldremøte måndag 1.sept kl 19.00 i Kinosalen ved Eid vgs/Operahuset.
Tema for møtet er Praha-turen: opplegg for turen og opplegg for dei som ikkje skal vere med på turen. I tillegg blir det informasjon om vitnemål, eksamen og karriereval.
Vel møtt!
2014.08.27 av Gunn Guddal [Les meir...]
Møte for føresette av elevar på vg1 og vg2
Skulen inviterer føresette velkomne til nytt skuleår 2014/2015 og til møte torsdag 28.august kl. 19.00 i Operasalen på Eid vgs/Operahuset Nordfjord.
2014.08.22 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kartleggingsprøver i rekning, lesing og engelsk på vg1
Alle vg1-elevar ved Eid vgs skal gjennomføre kartleggingsprøver i rekning, lesing og engelsk i vekene 34 til 36. I rekning og engelsk svarer elevane på nett.
2014.08.19 av Gunn Guddal [Les meir...]
Breiddeidrett og Skulemusikal
NB!!!
Informasjon om Breiddeidrett v/Arnt-Ivar Naustdal
Onsdag 20. august kl 1210-1235 Stad: Kinosalen

Informasjon om Skulemusikal v/Michael Pavelich
Fredag 22. august kl 1210-1235 Stad: Kinosalen
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elevteam
elevteam150
Rådgjevar Lillian Moss (t.v.) miljøkoordinator Hilde-Kristin Grimstad Nord (midten) og rådgjevar Magnar Aase (t.h.) vil komme rundt i alle klassane og presentere seg i løpet av første veka
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Opningstider i kantina
kantinetilsette150
Utan mat og drikke duger heltane våre ikkje! Anne-Karin og Virginija har masse sunn og god mat i kantina. Opningstider kvar skuledag fra kl 0800 til 1430
2014.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass....
2014.08.14 av Gunn Guddal [Les meir...]
Skulestart
elev150
Første skuledag for alle elevane er mandag 18. august. Alle elevar møter kl 0845 i Kultursalen.

Informasjon og skjema som er sendt ut til elevane finn du under les meir...
2014.08.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Nytt elektronisk skulekort Informasjon til elevar og føresette
Frå hausten 2014 innfører Sogn og Fjordane elektroniske skuleskysskort for alle elevar som har rett på fri skuleskyss.
2014.08.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Hugs å søkje om utstyrsstipend!
bannerlanekasse150
Kva er utstyrsstipend?
Utstyrsstipend er støtte frå Lånekassen til utstyr som du treng i opplæringa, for eksempel kalkulator, kokkeklede eller idrettsutstyr. Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Når vi behandlar søknaden din, vurderer vi samtidig om du kan ha rett til andre stipend.
2014.08.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
Første inntak
I dag fekk elevar som har søkt vidaregåande skule, tilbod om skuleplass. Søkjarane har frist til 15. juli på å svare på om dei tek imot tilbodet eller ikkje. Dei som ikkje har svart innan fristen, mistar skuleplassen.
2014.07.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Frist samordna opptak
Siste frist for å omprioritere studieønskjer på samordna opptak er i dag 1.juli....
2014.07.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
SOMMARAVSLUTNING 20. juni 2014
Program:
Kl 0930-1030: Frukost i foajeen
Kl 1030-1130: Program i kultursalen
2014.06.16 av Gunn Guddal [Les meir...]
Tur til Trondheim
trondheim150
Tur til Trondheim for R1-gruppa ved Eid vgs 2.-4. juni, med spennande besøk på NTNU, og morosamt opphald på Vitensenteret. Turen vart arrangert av Anne Britt Andersen som ein del av lektor 2 ordninga.
2014.06.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
Fekk innblikk i Aasen sitt liv
aasen150
Den 4. juni var 32 elevar frå studiespesialiserande andre året på dagstur til Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda. Først fekk elevane sjå ein film om Ivar Aasen og arbeidet hans med å samle dialektar. Der fekk ein sjå korleis Aasen gjekk fram for å danne det nye skriftspråket som no heiter nynorsk.
2014.06.13 av Gunn Guddal [Les meir...]
VIKTIG MELDIG
vigologo150
Om det skulle vere elevar som har endra mobilnr eller/og e-post,(etter at dei søkte skuleplass på vigo) vil dei måtta gjere endring i pålogging. Dette må gjerast for å få svart på om dei tar imot tildelt skuleplass (om elevane ikkje svarar kan dei miste skuleplassen).
2014.06.12 av Gunn Guddal [Les meir...]
Karakterane er lagt offentleg for elevane
Klagefristen startar difor i dag. Den er på 10 dagar og klagefrist er 21.juni. Det er berre høve til å klage på standpunktkarakterane. Les meir ....
2014.06.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elev-pc for deg som startar vidaregåande skule til hausten
pc150
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten?

Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. Du kan kjøpe elev-pc gjennom Sogn og Fjordane fylkeskommune.
2014.06.11 av Gunn Guddal [Les meir...]
Innlevering av skulebøker og kalkulatorar
Det nærmar seg siste skuledag og det er tid for å levere inn bøker og kalkulatoren igjen. Du kan levere inn når du er ferdig med eit fag, helst 19.juni og seinast 20.juni.
Pass på at boka er di, at det ikkje er merker i den og at den elles er heil og pen. Viss du ikkje finn boka eller ikkje leverer inn, får du ei purring. Det blir sendt ut rekning på bøker som ikkje er levert inn fredag 27.juni 2014. Etter den tid er det ikkje mogleg å levere inn bøkene igjen for å sleppe og betale rekning.
Føresette er ansvarlege for at bøkene blir leverte inn til eleven fyller 18 år.

Hugs samtidig å tøme skapet ditt heilt!»
2014.06.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
Nye åpnngstider i kantina
kantina120
Frå og med mandag 26. mai vert det nye opningstider i kantina.
Ny tid er: kl 0800 - kl 1330
2014.05.23 av Gunn Guddal [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
sskule150

Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå.

Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.
2014.05.19 av Gunn Guddal [Les meir...]
Statens vegvesen
r150
Fredag 25. april, hadde VG1, Service og Samferdsle besøk av Reidun Tryggestad frå Statens vegvesen.

Reidun snakka om emne trafikktryggleik og fortalte mellom anna om kampanjearbeidet som etaten driv med, Nasjonal transportplan, utvikling i tal dødsulykke gjennom fleire tiår, nullvisjonen og litt om utdanning innan etaten.
2014.04.30 av Gunn Guddal [Les meir...]
Norskprosjekt
norskprosjekt
På vg2 stud.spes. har vi i februar/mars hatt prosjekt i norsk om 1800-talet. I ein periode på fire veker har elevane i 2sta og 2stb arbeidd i grupper på fem med tema
1)Tidleg romantikk, 2) Norsk romantikk, 3) Førestellinga om det norske, 4) Poetisk realisme, 5) Kvinner i litteraturen og 6) Norsk språkdebatt og språkutvikling på 1800-talet.
2014.04.23 av Gunn Guddal [Les meir...]
Søknadsfrist
15. april er søknadsfrist for å søkje opptak til Høgskular og Universitet på Samordna opptak...les meir.....
2014.04.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
INVITASJON TIL FORELDREMØTE
Eid vidaregåande skule inviterer foreldre/føresette til elevane i 2ST til foreldremøte onsdag 9. april. Elevane har fått med seg invitasjonen heim, men om du ikkje skulle ha fått den finn du den her...
2014.04.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ledig stilling
Eid vidaregåande skule har ledig læreplass i reinhaldsfaget frå august 2014. Søknadsfrist: 20. juni
2014.04.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Elevfri dag
Fredag 4. april har elevane fri. Tilsette har planleggingdag.
2014.03.31 av Gunn Guddal [Les meir...]
Møte for russen
Torsdag 3. april vert det møte mellom russen og Norsk Luftambulanse, Helsesøster og Politi i Kultursalen kl 0845-1130. Gjeld også VG2 yrkesfag
2014.03.28 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kurs i Varme arbeid
Eid vidaregåande skule arrangerer kurs i varme arbeid FREDAG 4.april......
2014.03.17 av Gunn Guddal [Les meir...]
Fysikk 2 på ekskursjon.
andøya150
Søndag 2. mars reiste det fire fysikarar og assistent Jan Håvar Henden frå Fysikk 2-klassa på Eid VGS til Andøya Rakettskytefelt. Vi var invitert til Fysikkcamp arrangert av NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring).
2014.03.17 av Gunn Guddal [Les meir...]
Google søk:
Direkte til...
brosjyre300 Opplæringstilbod 
Eid vgs 14/15
   
 folderframside300  Opplæringsfolder 14/15 med fristar og søknadshjelp

Elevar ved skulen har laga
reklamefilmar om Eid vgs:  FILM 1     FILM 2

Den kulturelle skulesekken   

facebook Eid vidaregåande skule
Open Skule
  Operahuset Nordfjord
  Eid Kino
  Eid bibliotek

Finn nettbanken din