BITELIT
bitelit2015150
BITELIT er ein møtestad for dei unge som vil drive med kanskje den mest vidstrekte og populære hobbyen no til dags - nemleg data og spel. BITELIT garanterar firkanta auge......
2015.11.25 av Gunn Guddal [Les meir...]
Opplæringstilbodet for 2016-2017
Når elevane skal søkje på skuleplass skuleåret 2016-2017, ordinær søknadsfrist er 1.mars, kan dei søkje på desse plassane ved Eid vidaregåande skule.....
2015.11.24 av Gunn Guddal [Les meir...]
Sogeskrift
sogeskrift120
Eid vgs er ansvarleg utgjevar for Sogeskrift i Eid som no er til sals i Totland libris og på skulen. Mykje interessant lesestoff, og mange fine bilde.
Nytt av året er at heftet er trykt i fargar. 132 sider totalt.
2015.11.16 av Gunn Guddal [Les meir...]
Britisk humor i internasjonal engelsk
engelsk1150
Visste du at elevane i internasjonal engelsk er lysande humortalent?
2015.11.16 av Gunn Guddal [Les meir...]
BEDRIFTSBESØK PÅ NORGESVINDUET BJØRLO
bjørlo0
Fredag 13.november var elevane som har økonomistyring og internasjonal engelsk som programfag på studiespesialiserande vg2 på bedriftsbesøk til Norgesvinduet Bjørlo AS.
2015.11.16 av Gunn Guddal [Les meir...]
Fullt trykk på First Lego League i operasalen
turnering150
Laurdag 7. november var det duka for First Lego League 2015 i Opera Nordfjord.

Det var eit stort arrangement med 11 påmelde lag. Elevar frå Stryn, Hornindal, Eid, Davik, Vågsøy, i tillegg Kjølsdalen skule og Volda Legoklubb..
2015.11.16 av Gunn Guddal [Les meir...]
Aksjonsdag 6.november
Eid vgs deltar i eit utviklingsprosjekt ved ein skule i Mathareslummen i Nairobi, Kenya. Pengane frå aksjonsdagen går direkte til Loving Concern Education Centre..
2015.11.05 av Gunn Guddal [Les meir...]
Folkedikt på timeplanen
Ein spesiell norsktime i 2STB i dag...........
2015.11.04 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kjemi 1 på ekskursjon til Tine Byrkjelo
16 nysgjerrige kjemielevar, saman med kjemilærar Anne Eva og den trufaste bussjåføren Ottar, frå Eid vidaregåande Skule reiste på ekskursjon til Byrkjelo....
2015.11.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Teknologi og forsking som engasjerer ungdommen!
fll2012
Laurdag 7.november er det FLL- turnering i Operahuset Nordfjord. Der vert det kåring av First Lego League Champion, robotkonkurranse, teknologipresentasjonar og presentasjonar av forskningsarbeid, marknadsføring og strålande teamarbeid......
2015.11.03 av Gunn Guddal [Les meir...]
Bedriftsbesøk fredag 30. oktober 2015
Fredag 30. Oktober var elevar på design og handverk på bedriftsbesøk til Feel Free Production i Holmøyane og FluorLux i Stryn.
2015.11.02 av Gunn Guddal [Les meir...]
Sweeney Todd er årets musikal
musikal1516


Billettsalet er i gang til årets skulemusikal på Eid vidaregåande skule i Operahuset Nordfjord 4.mars, 5.mars og 6.mars.

Sjå trailer, les meir om musikalen og kjøp billett.......
2015.10.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
Lefdal Mine Datacenter - Inspirasjon og motivasjon for framtida
lefdalgruve150
Etter at det no er klart at Europa sitt største og grønaste datalagringssenter skal byggast i gruvegangane ute i Lefdalsvika i Eid kommune, vil dette gje mange jobbmuligheiter for våre elevar og komande lærlingar. Den Internasjonale suksessbedrifta opnar mange dører for elevar som går Elektrofag ved Eid vgs.
2015.10.29 av Gunn Guddal [Les meir...]
Hospiteringsdagar på Eid vgs
I to dagar har Eid vgs hatt besøk av hospitantar fra 10.klasse i fylket som skal prøve ut korleis vi har det på vidaregåande skule. sjå bilder under les meir...
2015.10.27 av Gunn Guddal [Les meir...]
Kjemi 2 på ekskursjon til Elkem Bremanger
bilde1150

Tysdag 20.oktober reiste ti kjemiivrige og spente elevar, saman med kjemilærar, Anne-Britt, og den fole kjekke bussjåføren, Ottar, frå Eid Vidaregåande Skule på ekskursjon til fagre Svelgen.

Det var utrulig kjekt å sjå kjemi som noko anna enn kjemilikningar i læreboka.
2015.10.23 av Gunn Guddal [Les meir...]
Hospitering på Eid vgs 26. og 27. oktober
host150
Vi ønskje 10.klasse-elevar hjarteleg velkomne til skulen 26. og 27.oktober for hospitering.
Hospiteringsdagane startar kl 10.00 og vert avslutta kl. 14.10, slik at elevane når bussane. Første hopiteringsdagen startar vi opp i Kultursalen med felles velkomst/informasjon.

Meir infomasjon om dagen, og program for dei ulike programområda på Eid vgs finn du under les meir...
2015.10.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
Besøk i Fjordabladet
fjordabladet150
Torsdag 10. september var vi som har programfaget medie- og informasjonskunnskap 1, så heldige å få lov å besøke Fjordabladet her på Eid.
Der vart vi tekne godt i mot, og vi lærte mykje om journalistyrket og kva det inneber.....
2015.09.24 av Gunn Guddal [Les meir...]
Velferdsteknologi i vidaregåande opplæring. -Eit framtidsretta utviklingsprosjekt på fagarbeidarnivå-
Energikompetansesenteret as (EKS) på Nordfjordeid, Stryn vgs. og Eid vgs. har sidan sommaren 2014 hatt eit forpliktande prosjektsamarbeid – «Morgondagens omsorg – Velferdsteknologi» Eit av hovudmåla er å utvikle læreplanane både innafor helsefag og elektrofag.
2015.09.21 av Gunn Guddal [Les meir...]
EIN ARBEIDSPLASS FOR FRAMTIDA
eidelektro150
Onsdag 16. september, var dei tre Vg1 klassene på Elektro på bedriftsbesøk hos Eid Elektro i samband med faget «Prosjekt til fordjuping».
Elevar som går yrkesfag skal utforske kva faglege moglegheiter aktuelle yrker kan by på.
2015.09.21 av Gunn Guddal [Les meir...]
BEDRIFTSBESØK VEST AUTO
GO150
Tysdag 8.9 var elevar som har fagval innan økonomi på vg2 og vg3 studiespesialiserande på bedriftsbesøk hos Vest Auto.
Dagleg leiar Geir Ove Aasebø tok i mot heile 50 elevar i sine flotte lokalar på Nordfjordeid.
2015.09.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Overlegen siger til Senterpartiet ved skulevalet i Eid
skuleval15
Senterpartiet stakk av med ein fjerdedel av stemmene ved skulevalet på Eid vidaregåande skule i dag. Over sju prosent fleire stemmer enn Venstre som blei nummer to i valet.
2015.09.08 av Gunn Guddal [Les meir...]
Foreldremøte - vg1
Eid vgs inviterer til møte for føresette av elevar på vg1 Tid: tysdag 15. september kl 19.30 Stad: Eid vidargåande/Operahuset Nordfjord, Kultursalen
2015.09.07 av Gunn Guddal [Les meir...]
Foreldremøte - vg3 påbygging til studiespesialiserande
Eid vgs inviterer til møte for føresette av elevar i vg3 påbygging til studiespesialiserande
Tid: onsdag 9. september kl 19.30Stad: Eid vidargåande/Operahuset Nordfjord Klasserom 19
2015.09.01 av Gunn Guddal [Les meir...]
Foreldremøte - vg2 studiespesialiserande
Eid vgs inviterer til møte for føresette av elevar på vg2 studiespesialiserande utdanning.
Tid: onsdag 2. september kl 19.30
Stad: Kinosalen på Eid vgs/Operahuset
2015.08.27 av Gunn Guddal [Les meir...]
OPEN SKULE
Eit fritidstilbod for alle elevar ved Eid vidaregåande skule, og lærlingar i Eid.
Skuleåret 2015/2016 vert det open skule to kveldar i veka....
2015.08.24 av Gunn Guddal [Les meir...]
No kan du følgje eidvgs på Snapchat.
snap150
Elevane som tek faget medie- og informasjonskunnskap 3 klasse har oppretta ein brukar på Snapchat for Eid vidaregåande skule. Om du ønskjer å få små glimt frå skulekvardagen og informasjon om ting som skjer via Snapchat, kan du følgje brukaren: eidvgs fom mandag 24.august
2015.08.21 av Gunn Guddal [Les meir...]
Breiddeidrett og Skulemusikal ved Eid vgs
breddeidrett1516
Infomøte om skulemusikal i dag 18.august kl 1210 i kinosalen. Møt opp om du er interessert i musikk, dans eller drama !

Infomøte om breiddeidrett onsdag 19.august kl 1210 i kinosalen. (PS i år kan du velje begge faga)
2015.08.18 av Gunn Guddal [Les meir...]
Velkomen til alle elevar ved Eid vidaregåande skule 2015/2016
Måndag 17.august kl. 8.45 ønskjer vi velkomen til første skuledag i Kultursalen på Eid vgs.
2015.07.26 av Gunn Guddal [Les meir...]
Ferie
Administrasjonen/Kontoret på Eid vgs har ferie tom 2. august. I denne perioden er sentralbordet kopla til sentraladministrasjonen i Sogn og Fjordane fylkeskommune i Leikanger.
Evt. kontaktpersonar...
2015.07.10 av Gunn Guddal [Les meir...]
Stipend i Lånekassen
lanekasselogo
Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring kan få utstyrsstipend. Unntaka er lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar.
2015.07.09 av Gunn Guddal [Les meir...]
Google søk:
Direkte til...

Brosjyre

brosjyre300

 

 

 

 

 

 

 

 Filmar laga av elevar:  
 FILM 1     FILM 2  

 Den kulturelle skulesekken   

facebook Eid vidaregåande skule
Open Skule
  Operahuset Nordfjord
  Eid Kino
  Eid bibliotek

Finn nettbanken din