• Foto: Utdanningsnytt Bo Mathisen

  Fråværsgrense i vidaregåande skule

  Frå 1. august 2016 er det ei fråværsgrense på 10 prosent i vidaregåande skule. Denne grensa gjeld per fag. Utgangspunktet er at alt fravær skal førast.    

 • Elev på tip sveiser ei gravemaskinsskuff

  Bildeglimt fra TIP-prosjekt skuleåret 15/16

  Elevane på vg1 Tip har mange spennande jobbar frå ulike bedrifter og privatpersonar gjennom eit skuleår. Her er eit lite utval av prosjekt og jobbar forrige skuleåret.

 • Elevane i breddeidrett testar nye treningsformer

  Breddeidrett

  Skulen har eit tilbod i breiddeidrett for alle elevar på heile skulen uansett kva for programområde du går på. Faget er eit programfag frå idrett og er på 5 t/v. Det er lagt opp sånn at du trenar før skuletid ein gong i veka. Det ligg også ein time i veka på timeplanen. I tillegg trenar du utanom skulen med din idrett kvar veke. Det er eit tilbod k...

Fleire saker ›