Koronavirus

Viktig informasjon om Koronaviruset - Covid-19

Vi minner på kor viktig det er at vi alle framleis er med på å hindre spreiing av smitte. Hugs: 1.Dersom du er sjuk, skal du halde deg heime 2.God handhygiene – vask hendene ofte 3.Hald avstand – minst 1 meter

 

Desse tre grunnpilarane kjem til å gjelde for samfunnet vårt i lang tid framover. Dei gjeld på skulen, i friminutta, på hybelen, på fest, på butikken, overalt i samfunnet. At vi tek dette på alvor kan bety at liv vert spart.

  • Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen? (henta frå udir.no)

Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med symptomer ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. 
  • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
  • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.
  • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
  • Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.
  •  

Elevar som ikkje kan møte på skulen grunna luftvegsymptom, påvist sjukdom eller karantene skal følge opp skulearbeidet ved å følgje periodeplanane for faga.
 

 

Gult nivå – smittevern (frå udir.no)