Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg3 Språk-, samfunnsfag- og økonomifag
Fra internasjonal dag og paneldebatt

Fra internasjonal dag og FN rollespel

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomifag

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg3 utgjer halvparten av veka. Resten er valgbare fag / programfag.

Fellesfag/obligatoriske fag: 

  • Norsk: standpunktkarakter på vitnemål
  • Historie: standpunktkarakter på vitnemål
  • Kroppsøving: standpunktkarakter på vitnemål
  • Religion: standpunktkarakter på vitnemål

Valfritt programfag på vg3

Du må fortsetje med 2 fag frå språk, samfunn og økonomifag som du hadde på vg2. I tillegg kan du velge ett fag til uavhengig av programområde. Du kan lese om dei ulike programfag på vilbli.no.

Programfag på studiespesialisering vg3:

Program  realfag Program språk og samfunnsfag, økonomi

Program for Idrett/

Musikk, dans, drama

Matematikk R2 Engelsk språkleg litteratur og kultur Breiddidrett 1
Fysikk 2 Sosialkunnskap Musikal
Biologi 2  Medie- og informasjonskunnskap 2  
Kjemi 2  Økonomi og leiing  
  Politikk og menneskerettar  
     

Kontakt

Avdelingsleiar 
Torild Natvik
920 19 855
torild.natvik@vlfk.no

Rådgjevar 
Lillian Moss
415 30 815
lillian.moss@vlfk.no