Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Handverk, design og produktutvikling/Vg2 Trearbeid (frå hausten 2021)
Eid vgs har landsdekkjande tilbod for industriell møbelproduksjon

Vg2 Trearbeid

Kjem frå hausten 2021!

Meir info på vilbli.no