Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Språk-, samfunnsfag- og økonomifag
Ekskursjon til golfbana på Stokkenes

Ekskursjon til golfbana på Stokkenes

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomifag

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg2 utgjer halvparten av veka. Resten av faga kan du velje sølv

Fellesfaga er:

  • Norsk
  • Historie
  • Kroppsøving
  • Framandspråk (spansk, tysk, fransk)
  • Matematikk 2P (praktisk matematikk)

Valfritt programfag på vg2 / Vg3

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta 2 fag innan språk, samfunn og økonomifag som du har over 2 år (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velge ett fag til uavhengig av programområde. Du kan lese om dei ulike programfag på vilbli.no.

Programfag på studiespesialisering vg2:

Program  realfag Program språk og samfunnsfag, økonomi

Program for Idrett/

Musikk, dans, drama

Matematikk R1 Internasjonal engelsk  Breiddeidrett1
Fysikk 1 Sosiologi og sosialantropologi  Musikal
Biologi 1  Medie- og informasjonskunnskap 1  
Kjemi 1  Økonomistyring  
Fysikk 1    

Kontakt

Avdelingsleiar 
Torild Natvik
920 19 855
torild.natvik@vlfk.no

Rådgjevar 
Lillian Moss
415 30 815
lillian.moss@vlfk.no