Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Realfag
Kjemiforsøk

Kjemiforsøk

Vg2 Realfag

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg2 er halvparten av veka. Resten av faga kan du velje sjølv.

Fellesfaga er:

  • Norsk
  • Historie
  • Kroppsøving
  • Framandspråk (tysk eller spansk)
  • Matematikk:
    • 2P (praktisk matematikk)
    • dette faget fell bort dersom du vel realfagsmatematikk R1

Valfritt programfag på vg2 / Vg3

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du skal ha tre programfag i tillegg til matematikk. Du må minimum ha 2 realfagfag som du har over 2 år. I tillegg kan du velgje ett fag til uavhengig av programområde. Du kan lese om dei ulike programfag på vilbli.no.

Programfag på studiespesialisering vg2:

Alle programfaga er 5 timar i veka.

Program  realfag Program språk og samfunnsfag, økonomi

Program for Idrett/

Musikk, dans, drama

Matematikk R1 Internasjonal engelsk  Breiddeidrett1
Fysikk 1 Sosiologi og sosialantropologi  Musikal
Biologi 1  Medie- og informasjonskunnskap 1  
Kjemi 1  Økonomistyring  
Fysikk 1    

Kontakt

Avdelingsleiar 
Torild Natvik
920 19 855
torild.natvik@vlfk.no

Rådgjevar 
Lillian Moss
415 30 815
lillian.moss@vlfk.no