Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknikk og industriell produksjon/Vg2 Industriell møbelproduksjon
Eid vgs har landsdekkjande tilbod for industriell møbelproduksjon

Eid vgs har landsdekkjande tilbod for industriell møbelproduksjon

Vg2 Industriell møbelproduksjon

Eid vidaregåande skule har landsdekkjane tilbod innan møbelproduksjon. Det vil sei at elevar frå heile landet kan søkje plass på dette utdanningstilbodet.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag, programfag og yrkesfagleg fordjuping

Programfag

 • Produksjonsutvikling og produksjon
 • Dokumentasjon og kvalitet
 • Materiale og teknikkar  

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Hospitering 4 veker i løpet av eit skuleår
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Norsk
 • Kroppsøving

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@vlfk.no