Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign/Vg2 Frisør
Frisør

Vg2 Frisør

Som elev på Eid vgs får du vere med på å jobbe tett opp mot aktivitetar/arrangement i Operahuset Nordfjord, spesielt med Opera Nordfjord og årleg skulemusikal som elevane på skulen produserer. Du får jobbe i team med elevar  frå andre klassar som industriell møbelproduksjon, elenergi og industriteknologi. Du får også jobbe saman med mange ulike faglærarar med ulik kompetanse og profesjonelle som jobbar innan kulturfeltet. Alt som ein del av faga på handverk, design og produktutvikling
 

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

  • Fellesfag: norsk, samfunnsfag, kroppsøving
  • Programfag: Frisør
  • Yrkesfagleg fordjuping

Les meir om

  • Opplæringsløpet
  • Fag- og timefordeling
  • Yrke og kompetanse

på vilbli.no
Lenke til  læreplan på udir.no

Frisørfaget har lange tradisjonar og skal fylle behov for profesjonell utføring av hårpleie og frisyredesign. Frisørfaget skal bidra til nyskaping gjennom orientering i internasjonalt perspektiv. Det skal gi forståing for og erfaring med utvikling og produksjon av frisørarbeid på grunnleggjande nivå.
Undervisninga skal stimulere til kreativitet i utforming av design, til problemløysning og val av arbeidsmåtar i frisørarbeidet. Undervisninga skal bidra til forståing for forholdet mellom produksjon, ressursforvaltning, marknad og økonomi. Undervising skal også bidra til merksemd på etiske problemstillingar til frisørfaget.
I opplæring skal det leggjast vekt på praktisk arbeid med hår og hårprodukt, frisørverktøy samt grunnleggjande teknikkar. Opplæringa skal bidra til å utvikle sosial kompetanse og evne til kommunikasjon med kundar og fagpersoner frå ulike miljø, og dermed legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i ulike samanhengar.

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@vlfk.no