Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknikk og industriell produksjon/Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Tip elevar i arbeid

Tip elevar i arbeid

VG1 Teknikk og industriell produksjon

På Vg1 Teknikk og industriell produksjon ved Eid vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag, programfag og yrkesfagleg fordjuping

Programfag

 • Produksjon
 • Dokumentasjon og kvalitet
 • Tekniske tenester  

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Matematikk
 • Engelsk
 • Norsk
 • Naturfag
 • Kroppsøving
Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Utdanningsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@sfj.no