Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg1 Studiespesialiserande
Elevar rundt eit bord

Elevmedverknad er viktig for å få ein god skulekvardag

Vg1 Studiespesialiserande

På Eid vgs har vi to klassar med 30 elevar i kvar klasse. På Vg1 har alle berre fellesfag heile veka. Du vel framandspråk og vel om du vil ha praktisk eller teoretisk matematikk. 

Val av matematikk

Teoretisk matematikk vert anbefales dersom du skal velge programfag matematikk vidare eller velje fordjupning innen realfag. Viss du tek teoretisk matematikk på vg1, kan du ta realfagsmatematikk R1 på vg2 med 5 t/v. Praktisk matematikk er meir praktisk retta og fører til obligatorisk matematikk fellesfag på vg2 med 3 t/v.

Val av framandspråk

Eid vgs tilbyr tysk på nivå II og tysk og spansk på nivå I. Du kan velgje å fortsetje på det framanspråket du hadde på ungdomsskulen eller du kan starte på eit nytt språk på nivå 1. Viss du ikkje har hatt framandspråk i ungdomsskulen, må du ha tysk i tre år.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Avdelingsleiar 
Ottar Bjørkedal
415 30 953

ottar.bjorkedal@sfj.no