Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign/Vg1 Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign
Frisør-blomster-ineriørogeksponeringsdesign

Vg1 Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign

Nytt og spennande utdanningsprogram frå hausten 2020. Det som i dag heiter Design og handverk, blir frå hausten av delt i to ulike utdanningsprogram. Det eine programmet heiter Frisør, Blomster, Interiør og Eksponeringsdesign og det andre heiter Handverk, Design og Produktutvikling. 

På vg1 før elevane arbeide med å utvikle idear og bruke hendene i skapande prosessar. Vi nyttar mange ulike maskiner og verktøy, og jobbar både digitalt og praktisk. Du får opplæring i grunnleggjande teknikkar, og utviklar form- og fargesans.

Programfag Antall timer per uke
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv 7
Produktutvikling og produksjon 10
Yrkesfaglig fordypning  6
Fellesfag  
Naturfag 2
Matematikk 3
Engelsk 5
Kroppsøving 2

 

Etter vg1 kan elevane på Eid vgs gå vidare på frisør vg2 eller utstillingsdesign på vg2 for så og gå ut i lære 3. året.