Markering av Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Torsdag kl 10.00 i Kultursalen  markerer vi overgangen til nye Vestland fylkeskommune. Det blir streaming av ei felles helsing frå politisk og administrativ leiing til alle dei vidaregåande skulane i det nye storfylket, Vestlands-Kahoot og sang. Deretter blir det kake til alle i foajeen.