Fylkesmeisterkonkurranse

Velkomen til frokostmøte

Vestland fylkeskommune inviterar til frukostmøte på Eid vgs den 26.02 kl. 08.00-09.15 Gratis frukost frå kl. 07.45. Tema for møtet: Korleis kan vi utdanne fleire fagarbeidarar? 

Frukostmøte blir arrangert på følgande stad:

 

Måløy vidaregåande skule 28.01.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Årdal vidaregåande skule 30.01.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Eid vidaregåande skule 26.02.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Stryn vidaregåande skule 03.03.2020 klokka: 08:00 – 09:15

Flora vidaregåande skule 04.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Dale vidaregåande skule 05.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Sogndal vidaregåande skule 26.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Høyanger vidaregåande skule 11.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

Mo og Øyrane vidaregåande skule 19.03.2020 klokka 08:00 – 09:15

 

Vi serverer frukost frå 07:45. Deltaking på frukostmøte er gratis. Vel møtt!

Sjå påmeldinga for meir detaljert program.

 

Påmelding

Det er elektronisk påmelding: https://sfj.pameldingssystem.no/rekruttering-av-framtidas-fagarbeidarar

Påmeldingsfrist: ei veke før frukostmøtet finn stad.

Påmelding er bindande, gje melding om du likevel ikkje har høve til å møte.

Kontaktperson i fylkeskommunen: Essi Mäki, Essi.Annika.Maki@vlfk.no