Eid vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Valgfritt programfag
Dansegruppe under skulemusikal

Dansegruppe under skulemusikal

Valgfritt programfag

Alle elevane på skulen kan velje mellom å vere med på drama-/musikkfag eller breiddeidrett. Elevane kjem frå alle trinn og klassar, blir kjende med kvarandre på ein heilt annan måte, og nye vennskapsband blir knytte. Oppløringa blir delvis lagt utanom ordinær skuletid.