Eid vidaregåande skule
Elevar speler biljard

Elevar speler biljard

UngData-undersøkinga 2021

Elevar ved Eid vgs under 20 år, er plukka ut til å delta på den store UngData-undersøkinga. Den gir eit bilete på korleis ungdom i Noreg har det. Elevane skal svare i skuletida og meir informasjon finn du i artikkelen.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen_VGS - Eid vidaregåande skule.pdf