Samordna opptak  - søknadsfrist 15.april

Studieorienteringsdag-29.januar

Studieorienteringsdag for avgangselevar frå kl 10 til ca 14. Universiteter, høyskuler, forsvaret og folkehøyskulane er med på studieorientering i Vestland fylkeskommune.

PROGRAM STUDIEORIENTERINGSDAG - 29.januar 2020:

Dagen startar i Kinosalen 
Kl 1000-1030: Velkomen, Informasjon om dagen og om høgare utdanning

Desse universiteta og høgskulane kjem denne dagen: 

Universitetet i Bergen UiB Høgskulen på Vestlandet   HVL
Universitetet i Bergen UiO Norges Handelshøyskole NHH
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Handelshøyskolen BI   BI
Universitetet i Agder UiA Høgskulen i Volda  HiVolda
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Høgskolen i Molde  HiMolde
Universitetet i Sørøst-Norge USN Folkehøgskulane FHS
    Forsvaret   F

 

Program klasseromspresentasjonar:

Kl slett:  Kinosalen   Sohus Lie  Hertuginna  Hertugen   Rom 14   Rom 13   Rom 15
10:40 - 11:10   UiB  NHH UiO USN NTNU NMBU UiA
11:20 - 11:50  HVL HiMolde  BI  HK  FHS F HiVolda
11.50-12.20                                      Lunsjpause
12.20-12.50   UiB NHH UiO USN NTNU NMBU UiA
13.00-13.30   HVL HiMolde BI HK FHS F HiVolda
13.30-14.00  Stands med alle studiestadane      
Ca. 14.00    Programslutt - Takk for i dag!  

 

Her finn du lenke til meir info om høgare utdanning: https://utdanning.no/tema/utdanning/universitet_og_hogskole                 
Undervisning for elevane som vanleg før og etter informasjonsdagen