Kovid testutstyr

Status for Covid - 19 per tysdag 24. august

I går vart det gjennomført nye hurtigtestar (dag 6) utan positive resultat.

 I går gjennomførte vi hurtigtest (dag 6) på dei elevane og lærarane som hadde vore inne i klassane på teknologi og industrifag. Alle testa negativt.
På denne måten har vi testa elevane og lærarane ut av karantene.