PC ording for vg1 elevar

Starte VG1? Då treng du elev-pc!

Alle VG1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag. Nye elevar som startar i VG1 for fyrste gong kan kjøpe subsidiert elev-pc gjennom Atea.