Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Alle elevar har rett til tilpassa opplæring.

Retten til tilpassa opplæring finn du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elevar skal lære best mulig ut fra sine emner og føresetnader. Rågjevar for tilrettelagt opplæring, Birgit Båfjord tlf: 57 63 83 36, jobbar spesifikt med dette ved Eid vgs og kan hjelpe deg med råd, søknadsskriving, tilvisning til PP-tenesta eller andre i støtteapparatet.