Eid vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi
Elevar og tilsette tar imot hyllest etter framføring av skulemusikalen Hairspray

Elevar og tilsette tar imot hyllest etter framføring av skulemusikalen Hairspray

Slik jobbar vi

Eid vidaregåande er ein aktiv regional utviklingsaktør som samhandlar tett med lokalt arbeidsliv og kulturliv. Utdanningsprogramma ved Eid vidaregåande skule utfyller kvarandre og aktiviteten i Operahuset Nordfjord godt. Eid vidaregåande skule rekrutterer elevar til bransjar i rivande teknologisk utvikling.