1skuleval2021

Skuleval

I dag har det vore gjennomført skuleval ved Eid vgs. 

Valresultat

Kategori

Verdi

Tal elevar ved skulen

387

Tal gjevne røyster

305

Deltakarprosent

78,8%

Tal godkjende røyster

295

Totalt vraka røyster: Blanke + ugyldige

10

Tal blanke røyster

10

Tal ugyldige røyster – ikkje blanke

0

 

Parti

Røyster

Prosent

Rødt

11

3,7%

Sosialistisk Venstreparti

25

8,5%

Arbeidarpartiet

46

15,6%

Senterpartiet

70

23,7%

Miljøpartiet De Grønne

6

2,0%

Kristelig Folkeparti

12

4,1%

Venstre

45

15,3%

Høyre

26

8,8%

Fremskrittspartiet

45

15,3%

Pensjonistpartiet

0

0,0%

Liberalistene

0

0,0%

Partiet De Kristne

0

0,0%

Alliansen

5

1,7%

Helsepartiet

0

0,0%

Demokratene

3

1,0%

Industri- og Næringspartiet

0

0,0%

Partiet Sentrum

1

0,3%