Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Skuleskyss

Skuleskyss

Bur du meir enn 6 km frå skulen skal du søkje om skuleskyss

 

Skuleskyssreglementet finn du på www.kringom.no

Her finn du informasjon om elektronisk skuleskyss

Her søkjer skuleskyss: søknadsskjema (Bruk Google Crome.)

Hugs at du må søkje skuleskyss for kvart skuleår.