Teikna skulebuss

Skuleskyss 2018/2019

Alle må søkje skuleskyss på https://skuleskyss.sfj.no. Dette gjeld også sjølv om du hadde skuleskyss siste skuleår. Du kan bruke det gamle kortet ditt viss du har frå før.

Nye elevar får skuleskysskort i informasjonen til skulen når den startar. Dei gamle korta blir aktiverte igjen etter kvart som søknadane blir handsama.