Skulering av elevmentorar i Hennebygda

Skulering av elevmentorar i Hennebygda

Skuleruta 2017-2018

Vi startar ikkje før 21.august, så i år er det rekordlang sommarferie!

Du finn skuleruta mellom anna på sfj.no-elev og på heimesida vår.