Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Skulemiljøutval

Skulemiljøutval:

  • Har fokus på arbeidsmiljøet til elevane
  • Bestar av 3 representantar frå elevrådet (elevane skal vere i fleirtal)
  • Rektor (representerer fylkeskommunen)
  • Ein valt representant frå dei tilsette
  • Skulemiljøutvalet ved Eid vgs fungerer også som skuleutval

Skuleutvalet:

  • Styringsorgan for den vidaregåande skule
  • Bestar av representantar frå dei tilsette og fylkeskommunen, rektor og til elevrepresentantar valt av elevrådet.
  • Utvalet har rett til å uttale seg jeg alle saker som gjelder skulen.
  • På Eid vgs er skulemiljøutvalet også skuleutvalet.