Eid vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Skuledagen

Skuledagen - rammer for skuleåret 2020/2021

Skulen er open mellom 0800-1600 medan undervisninga er lagt innan rammene nedanfor:

Mandag 0845-1600 1200-1245  Lunsj
Tysdag
 
0845-1600
 
1200-1245  Lunsj
1430-1600  Møtetid tilsette/Møtetid elevar
Onsdag 0845-1600 1200-1245  Lunsj
Torsdag 0845-1600 1200-1245  Lunsj
Fredag
 
0845-1415
 
1200-1245  Lunsj
1420-1600  Møtetid tilsette