Foredragshaldar Odd Kjetil Tonning, Banksjef Privatmarknad, Sparebanken Sogn og Fjordane

Foredragshaldar Odd Kjetil Tonning, Banksjef Privatmarknad, Sparebanken Sogn og Fjordane

Sjef i eige liv

Alle vg1 elevane ved skulen har i dag gjennomført programmet «Sjef i eige liv!»  eit samarbeidsprogram  mellom  Ungt Entreprenørskap og Sparebanken Sogn og Fjordane, der  elevene får gå gjennom ulike valgsituasjoner som viser  konsekvensane av eigne valg knytt til  personlige økonomi og korleis det påverkar framtidsplanane om kjøp av eigen bolig.  

 

Elevene får tildelt et yrke, og må gjøre en del valg knyttet til ulike utgiftsposter i hverdagen. Når elevene har fått budsjettet sitt i balanse legges beløpene inn i en digital plattform. Her vil den digitale plattformen hele tiden fortelle dem hvor lang tid det vil ta å spare opp egenkapital til kjøp av egen bolig avhengig av hvor mye av inntekten de klarer å spare.

Mål

Elevene skal kunne:

  • reflektere over sammenhengen mellom de valg de gjør i dag og livet de ønsker seg i framtiden.
  • forstå at en del av valgene de tar, kan få økonomiske konsekvenser.
  • sette opp budsjett og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi.
  • reflektere rundt de reelle mulighetene for en gang å kunne skaffe seg en egen bolig.
  • reflektere over hvorfor sparing er viktig og vite om fordelene med BSU.

Programmet er utviklet i samarbeid med Finans Norge

Meir informasjon om programmet finn du her