Alle elevane skal levere inn lærebøkene dei har lånt på biblioteket

Alle elevane skal levere inn lærebøkene dei har lånt på biblioteket

Regelverk innlevering av lærebøker 2017

Reglerverk for innlevering av lærebøker som du har fått låne dette skuleåret finn du her.....

 

  1. Elevane skal levere 16.06.2017
  2. Elevane får 2 påminningar på sms – måndag 29. mai og måndag 12. juni
  3. Vi tek ut purringar måndag 19. juni (sms) – då får elevane 1 veke på å levere – dvs. søndag 25. juni
  4. Det vert sendt ut faktura til dei elevane som ikkje har levert i veke 26
  5. Elevane har 1 mnd. betalingsfrist på fakturaen

Når skulen har sendt ut faktura, får vi automatisk refundert det økonomiske tapet. Vi har difor inga økonomisk interesse i kva elevane vel å gjere – om dei betalar eller ikkje. Dei har etter dette rett til å behalde bøkene, skulen kan ikkje krevje at dei leverer bøkene attende.