Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Rådgjeving

Rådgjevingsteneste

Rådgjevarane samarbeider og med mange andre grupper/personar:

 • Opplærings-, utviklings- og informasjonsleiar
 • Kontakt- og faglærarar
 • NAV
 • Helsesøster
 • Spesialpedagogisk ansvarlege ( stilling på skulen)
 • Rådgjevarar ved ungdomsskulane
 • Miljøkoordinator ( stilling ved skulen)
 • BUP
 • PPT
 • OT
 • Meltunet barne- og ungdomsheim

I samband med utdanning/yrke har vi mykje kontakt med universitet/høgskular, Lånekassa, forsvaret og opplæringskontora for yrkesfag.

Nyttig tips:
Ikkje vent med å ta kontakt viss du treng hjelp. Du kan snakke med faglærar, kontaktlærar, rådgjevar eller andre.

Foreldre/føresette:
Rådgjevarane håpar at de tek kontakt med skulen så snart råd er viss det er noko vi kan hjelpe til med. Samarbeid med heimen ser vi på som viktig.

Skuleår i utlandet?
​Elevar kan ta vg2 studiespes i utlandet. Sjå dette skrivet PDF document ODT document for å få meir orientering om ordninga.

Karriererettleiing er ein viktig del av rådgjevingstenesta. Rådgjevarane og faglærarane kan hjelpe til med å finne vegen vidare. Her er ei oversikt PDF document ODT document over korleis det går føre seg på studiespesialisering og påbygg på Eid vgs. Her er ei oversikt over korleis skulen gjer det på yrkesfag.

 

 

Kontakt

Rådgjevar: Lillian Moss
57 63 83 16
415 30 815
lillian.moss@vlfk.no

Rådgjevar: Magnar Aase
57 63 63 58
415 30 816
magnar.aase@vlfk.no

Relaterte lenker