Eid vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar

Prosjekt og satsingar

Skulen har mange prosjekt og statsingar også komande skuleår. (lista vert oppdatert)