Foto: Eid vgs

Foto: Eid vgs

Privatisteksamen

Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er over. Neste moglegheit er i januar.

Oppmelding til privatisteksamen gjer du på privatistweb.no. Du skal velje "Vestland - Sogn og fjordane" som fylke og lage deg ein "Ny brukar". Du fnn faget/faga du skal melde deg opp i, og betalar eksamensavgifta.

Derom  du skal ta framandspråk som privatist, må du hugse å melde deg opp i både skrifleg og munnleg fag. Kontakt eksamensansvarleg ved skulen som er Torild Natvik.