Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Privatist og praksiskandidat/Privatist

Privatist

Ein privatist er ein som melder seg opp til eksamen på eiga hand, utan å vere elev i faget.

Det vert arrangert eksamen to gonger i året 

  • Våreksamen: april/mai/juni , frist for oppmelding er 1. februar
  • Hausteksamen: november/desember, frist for oppmelding: 15. september

Oppmelding til privatisteksamen gjer du på PrivatistWeb.

 

På Vestland fylkeskommune sine nye nettsider vestlandfylke.no/privatist finn du meir informasjon om privatisteksamen.
Udir kan du lese meir om å ta fag som privatist.

 

Kontakt

Eksamenskontoret
Postboks 524
6803 Førde

eksamen@vlfk.no

Relaterte lenker