Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: DNB, Danske Bank, Nordea, KB, SEB, Hnadelsbanken, SB1Markets
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Forum for natur og friluftsliv (FNF Sogn og Fjordane) (elisa, Forum for natur og friluftsliv (sognogfjordane@fnf-nett.no), Indre Nordfjord Turlag (bentkjos@gmail.com), Kompetansebygder i Nordfjord (r.leite@online.no), Kompetansebygder Nordfjord (post@bygdeutvikling.no), Marine Harvest Norway Region Vest (arne.kvalvik@marineharves, Midtre Nordfjord Turlag (Katrine.aske@sfe.no), Musea i Sogn og Fjordane (post@misf.museum.no), Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane (sognfjordane@naturver, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane (thorjak@live.com), Naturvernforbundet S&F v/ Marit Bendz (marit@skriftaogveggen, NJFF Sogn og Fjordane <sognogfjordane@njff.no> (sognogfjorda, NJFF v/ Halvard Hovland (Halvard.Hovland@incgruppen.no), Norges grunneigar- og sjølaksefiskarlag &F (erik@djuvikcampi, Norsk vannforening Vestlandskomiteen (aaso@statoil.com), Norsk vannforening Vestlandskomiteen (asle.aasen@multiconsul, Norske Lakseelver Sogn & Fjordane (knut@aroygard.no), Norske Lakseelver Sogn & Fjordane (nina@aroygard.no), NVF Nordfjord / I Sogn v/ Ove Torstein Eliassen (oveel@onlin, Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (stallgryta@yahoo.co, Sogn og Fjordane Bondelag (anita.sather@bondelaget.no), Sogn og Fjordane Bondelag (sogn.fjordane@bondelaget.no), Sogn og Fjordane Energi (per.helge.eikeland@sfe.no), Sogn og Fjordane Energi (ragna.flatla@sfe.no), Sogn og Fjordane Fiskarlag (sognfjordane@fiskarlaget.no), Sogn og Fjordane Natur og Ungdom (sf@nu.no), Sogn og Fjordane Skogeigarlag (atle.gimmestad@sfskog.no), Sogn og Fjordane Skogeigarlag (aud.engvik@sfskog.no), Sogn og Fjordane Turlag (alvar-m@online.no), Sogn og Fjordane Turlag (sogturla@online.no), Vestnorsk havbrukslag (hans.inge.algroy@fhl.no), Vestnorsk havbrukslag (sveinung.sandvik@sjotroll.no), Ytre Nordfjord Turlag (ytre.nordfjord.turlag@gmail.com), Ytre Nordfjord Turlag v/ Tor Magne Gangsøy (tormagne@fjordsh, Keipen Turlag, Bortnen elveeigarlag (edvard@hartvigsen.info), Bremanger Innlandsfiskelag (sigmund-midthjell@hotmail.com), Bremanger skogeigarlag (Jens.magne.sigdestad@bremanger.kommu, Bremanger skogeigarlag (jmsigd@online.no), Davik/Ålfoten bondelag v/ Stein Kåre Karstensen (ma-indre@on, Elkem Bremanger (evy.dombestein@elkem.no), Førde grunneigarlag (Ålfoten) (roald@mimer.no), Grøfjell utmarkslag (ohei@statoil.com), Hornelen kystlag v/ Lars Olav Rylandsholm (larsorylandsholm@, Ålfoten Grendautval, Elkem Bremanger, Indrehus grunneigarlag, Steinvik fiskefarm, Steinvik fiskefarm, Svelgen JFF v/ Alf Håøy (alnorei@online.no), Sørgulen JFL (arnk-soe@online.no), Eid Elveeigarlag (arovebjo@bluezone.no), Eid Elveeigarlag (arovebjo@gmail.com), Eid JFL (sve-otto@online.no), Eid og Vågsøy skogeigarlag (manseth62@gmail.com), Eid sportsfiskelag (smor-eik@online.no), Haugen og Dalen grunneigarlag (geirlasse@hotmail.com), Eid Bondelag, Hjelle Elveeigarlag, Kjølsdalen Bondelag v/ Kjell-Arne Heggheim (k-ar@online.no), Arbeidsgruppa for kulitvering av Ryggjaelva (tom.wilke@enive, Breim Bondelag v Geir Thomas Myklebust (gtmykl@hotmail.com), Breim sau og geit v Vidar Sandal (vidar.sandal@enivest.net), Naustet i Kandal, Gloppen bonde- og småbrukarlag (ester@gloppen.net), Gloppen hotell v/ Preben Moen (post@gloppenhotell.no), Gloppen JFL v/ Arild Kvernevik (arilkver@online.no), Gloppen sau og geit v Kjell Mardal (kdma@online.no), Gloppen skogeigarlag v/ Magnar Mardal (m_mardal@hotmail.com), Hyen Bondelag v/ Elias Eimhjellen (elias@pertunet.no), Hyen fisk (hyenfisk@hyen.no), Hyen JFF v/ Anders Ommedal (miniommis@hotmail.com), Aa sameige, Byrkjelo camping, Gloppen bondelag, Ommedal elveeigarlag (mogola@c2i.net), Gloppen Camping, Reed Camping og Fritid, Sande settefisk v/ Tom Wilke (sande@hyen.no), Sportsfiske i Norge (lars.bjorkeland@enivest.net), TINE Meieriet Byrkjelo, Hornindal skogeigarlag, Hornindal Bondelag v/ Anders Hjellbakk (andhjell@online.no), Hornindal grunneigarlag (rasmus.k.kirkhorn@online.no), Stryn og Hornindal JSpFL v/ Olav Andersbakken (prezim1@hotma, Tomasgard grunneigarlag (joa-torh@online.no), Tussa Energi v/ Øyvind Eidså (Oyvind.Eidsa@TUSSA.NO), Jølster Bondelag v/ Geir Ståle Støfring (gs-stoe@online.no), Jølster Jspfl v/ Atle Lunde (ahlunde@online.no), Jølster skogeigarlag (stoefr@online.no), Stardalen Bondelag (nils.kjosnes@enivest.net), Barmøy bygdelag (fagerli@barmen.no), Ervik Jakt og Fiskelag (sv-ervik@online.no), Hoddevik grunneigarlag (sve-hodd@online.no), Selje og Stadlandet Bondelag (tore_ligia@hotmail.com), Selje og Stadlandet Bondelag (vi-helen@online.no), Stadlandet Per Kåre Hansen (per-hans@online.no), Loen Elveeigarlag, Oppstryn Bondelag, Stryn elveeigarlag, Innvik Bygdeutviklingslag (lahilde@online.no), Oppstryn grunneigarlag, Olden Elveeigarlag, Loen Bondelag, Nedrefloen grunneigarlag (post@mindresunde.no), Nordfjord Kjøtt AS (firmapost@nfkj.no), Nordsida Bondelag v/ Erik Ivar Ulvedal (erik@ulvedal.no), Nordsida utviklingslag (post@nordfjordpanorama.no), Oldedalen Utviklingslag (einar.myklebust@sfj.no), Olden Bondelag v/ Sindre Aabrekk (sindreaabrekk@hotmail.com), Stryn skogeigarlag, Stryn Bondelag, Stryn bonde- og småbrukarlag, Arne Sølvberg (arnsoelv@frisur, Vikane Bondelag, Bryggja og Omegn JFF, Vågsøy sportsfiskarlag (f-rutl@online.no)
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: DNB, Danske Bank, Nordea, KB, SEB, Handelsbanken, SB1Markets
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Stryn kommune, Stiftelsen William H. Singer Jr\s og Anna Brugh Singer minde, Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane, Riksantikvaren
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Aksello AS
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Naustdal kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Per Karlsen
19/623-21 Svar: lærling
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: KFUK-KFUM Sogn og Fjordane, Tjukkasgjengen
Dato: 25.06.2019 - Mottakar:
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Osland Stamfisk AS
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Ilsvåg Holding AS
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Harald B. Mundal - LG, Innovasjon Norge, Lærdal Grønt SA, Tore Eriksen
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Njøs Næringsutvikling
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Bkk Energitjenester AS
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Opplæringskontoret For Elektrofag Sogn og Fjordane
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: KS
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
19/1155-7 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Aurland Kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Nils P. Støyva
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
18/5709-13 Rettsbrev
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Stryn Kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
18/1356-16 Rettsbrev
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
19/1696-2 Søknad GMU
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
19/4548-22 Dalheim museum
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Brugh IV, Lynn K.
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Bilbransjens Opplæringskontor AS
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Jostdealsbreen nasjonalparkstyre
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Jet Boetje
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Mattilsynet
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Kunnskapsparken I Sogn og Fjordane AS
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Kaupanger Hovedgård
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Kaupanger Hovedgård
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Jarand Felland
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Magne Bodvar Stensaker
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Magnor Midtun
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
16/2454-14 Kompetansebevis
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
19/669-8 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
19/1143-8 Kompetansebevis
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: NN
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Kaupanger Hovedgård
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
19/4791-37 Klage eksamen
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Hordaland Fylkeskommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Fylkesmannen i Vestland
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Førdefestivalen v/Per Idar Almås
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
17/8158-7 Dokumentasjon
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
19/387-13 Rettsbrev
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Aurland Kommune
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Mowi Norway AS
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Lutelandet Utvikling AS
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Kjartan Naustdal
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Skyttel AS
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Skyttel AS
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Sande Aqua AS
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Anne Birgitte Franck Paasche
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Aurland kommune, Knut Åland, Stig Nordrumshaugen
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Guro Henjesand
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Sitep AS
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 25.06.2019 - Mottakar:
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Vågsøy Historielag
Dato: 25.06.2019 - Mottakar:
Dato: 25.06.2019 - Mottakar:
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
19/1143-9 Rettsbrev
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Sollaug Lundekvam
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: E-Co Energi AS
18/2269-8 Rettsbrev
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Britt Press Kringlen
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Sparebanken Sogn og Fjordane
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Ingunn Skage
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Eid kommune
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Øyvind Bratland
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Anne Birgitte Franc Paasche
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Stølsheimen verneområdestyre
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: Øyvind Bratland
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: HV-11 OPS
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Mottakar:
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: Luster kommune, Sogndal Kommune, Pasientreiser Hf Avd Førde, Helse Førde Hf Lærdal Sjukehus
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************
17/7291-9 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/5654-5 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/6025-7 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/7856-7 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/5941-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/6402-5 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/5918-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/7251-7 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
16/6768-11 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/7238-8 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/6531-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/6530-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/6528-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/8666-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/6782-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
17/7893-6 Vitnemål
Dato: 25.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 25.06.2019 - Avsendar: *********************