Nyhende

Foto av ein eldre mann og ei eldre dame, som sit på ein benk i parken ved elva i Førde. Det er grønt gras og sol.

Kven skal sitje i fylkeseldrerådet i Vestland?

10. juli 2019

No opnar vi for å nominere representantar til fylkeseldrerådet i Vestland fylkeskommune for perioden 2019–2023.

Les meir ›

Nasjonal rassikringsgruppe si samling i Tromsø

02. juli 2019

Den 27. og 28. juni var rassikringsgruppa samla for møte i Tromsø. Denne gongen hadde gruppa fokus på den vidare prosessen med Nasjonal transportplan (NTP) og på moglegheitene for å ta i bruk ny teknologi og aktiv skredsikring. Les uttalen frå gruppa her.

Les meir ›

Rettskraftig dom i SFE-saka

27. juni 2019

Rettssaka om ein eventuell forkjøpsrett til aksjane i SFE er no avslutta, etter at BKK i dag trekte sin anke for Høgsterett. Arbeidet med å overdra aksjar til kommunane kan no starte, i tråd med fylkestinget sitt vedtak.

Les meir ›