Nyhende

zjl 85s 2npu

Fylkesutvalet klårgjer SFE-prosessen

19. juni 2019

Fylkespolitikarane gav i møte 19. juni ei fråsegn som tydeleggjer prosessen rundt eigarskapen i Sogn og Fjordane Energi. Det er ikkje semje om ein  transaksjonsavtale med medeigar BKK, og vedtaket om fordeling av aksjar til kommunane i Sogn og Fjordane vil bli gjennomført på dei premissane fylkestinget har bestemt.

Les meir ›

Kommuneproposisjonen får konsekvensar for Vestland

18. juni 2019

Fellesnemnda meiner det ikkje er akseptabelt at Vestland fylkeskommune tapar økonomisk fordi fylka har følgt opp regjeringa sine forventingar til regionreform og miljøansvar.

Les meir ›

Sjå opptak av møtet i fellesnemnda

18. juni 2019

Fellesnemnda for Vestland hadde møte i Bergen tysdag. Her kan du sjå opptak av møtet i nett-tv.

Les meir ›