Elias Alme (t.v.) går på Breim ungdomsskule og Kent Aril Solheim på Gloppen ungdomsskule. Dei synest det er flott hospitere, og få arbeide med praktiske ting. Begge ser føre seg å starte på Eid vgs. til neste haust. Foto: Anita Ingebrigtson

Elias Alme (t.v.) går på Breim ungdomsskule og Kent Aril Solheim på Gloppen ungdomsskule. Dei synest det er flott hospitere, og få arbeide med praktiske ting. Begge ser føre seg å starte på Eid vgs. til neste haust. Foto: Anita Ingebrigtson

På terskelen til å velje yrke, i vrimmelen av tilbod

Skulen hatt besøk av 98 tiandeklassingar frå heile fylket som hospiterer i to dagar. Elevane nyttar høvet til å undersøkje ulike programfag.

Galleri

AI 251016 NETT Hospitering (9)
Foto: Anita Ingebrigtsen
AI 251016 NETT Hospitering (12)
AI 251016 NETT Hospitering (21)
AI 251016 NETT Hospitering (28)
AI 251016 NETT Hospitering (31)
AI 251016 NETT Hospitering (33)
AI 251016 NETT Hospitering (35)
AI 251016 NETT Hospitering (51)

– Det er kjempekjekt å ha hospitantar her, dei blir kjent med studieretninga, og får prøve seg på praktiske oppgåver. Og så er det kjekt for elevane våre å undervise 10.-klassingane. Dei veks også på å lære frå seg, seier Birgit Båfjord som er faglærar på Design og Handverk.

  Inayat Heydari og Ine Kupen Sætren går begge i 10. klasse på Eid ungdomsskule. Dei synest det er både spennande og kjekt å få prøve seg på praktisk arbeid med design.

HER PÅ www.FJORDABLADET.NO, KAN DU SJÅ FLEIRE BILDER OG LESE MEIR OM HOSPITERINGA