Eid vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon
Eid vidargåande skule er ein stor arbeidsplass

Eid vidargåande skule er ein stor arbeidsplass

Organisasjonen

Skulen 387 elevar og 85 tilsette Eid vidaregåande skule som sin arbeidsplass. . Eid vidaregåande er ein aktiv regional utviklingsaktør som samhandlar tett med lokalt arbeidsliv og kulturliv. Utdanningsprogramma ved Eid vidaregåande skule utfyller kvarandre og aktiviteten i Operahuset Nordfjord godt.