Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod
Elektro bilde av elevar og lærar

Elektrofag

Utdanning innanfor installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system

Elevar og datamaskin

Påbygging til generell studiekompetanse

Førebuing til høgare utdanning

fire elevar studerar ei løysing med rosa farge i kjemiundervisninga

Studiespesialisering

For deg som ønskjer høgare utdanning etter vidaregånde skule

Kreative yrker

Design og handverk

For deg som er kreativ og ønskjer eit kreativt yrke

Elevar og lærar tip

Teknikk og industriell produksjon

Likar du teknikk og mekanikk?

Elevar i innføringsklassen på ekskursjon

Innføringsgruppe

Undervisningstilbod som fører fram til grunnskuleeksamen