Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta

OppfølgingsTenesta er for deg som 

  • Ikkje har søkt skule- eller læreplass i vidaregåande opplæring 
  • Ikkje tek imot skule- eller læreplass 
  • Ikkje er i varig arbeid 
  • Sluttar på skulen i løpet av skuleåret, eller avbryt lærekontrakt 

Hugs du må, til vanleg, ta ut retten din til vidaregåande opplæring i løpet av 5 år etter grunnskulen. 
I visse høve kan ein søkje om unntak frå denne regelen

Kva kan OppfølgingsTenesta gjere for DEG?

I samband med vidaregåande skular og NAV kan OT gje råd om opplæring/arbeid 
OT kan m.a. hjelpe deg med

  • Praksisplass 
  • Ordinær skuleplas 
  • Delkursplass 
  • Kurs og kvalifisering
  • Kombinasjon skule/arbeid 

 

Kontakt

Rettleiingstenesta Vestland Nord tlf nr 57 63 70 80