velkomen-til-operasjon-nullutslepp-2030-fb

Operasjon nullutslepp. Kva kan vi gjere lokalt?

Stad kommune, Vestland fylkeskommune og Klimapartnere Vestland arrangerte 06.02.20 ein inspirasjonsdag for å syne at nullutslepp er mulig, og at ein kan skape eit betre samfunn. Det heile vart strøyma direkte på YouTube av elevar ved 2dea.

Under kan ein sjå eit utval av føredraga på inspirasjonsdagen.

 

Distriktssenteret: Berekraftig samfunnsutvikling – døme vi kan lære av v/ Roar Vangsnes

 

 

Nordic Edge: Smarte lokalsamfunn – som samarbeider v/ Bjarne Uldal

 

 

Vestland fylkeskommune v/ klimakoordinator Ida-Beate Mølmesdal

 

 

Innovasjon Norge v/ Kristine Kopperud Timberlid

 

 

Moderne Varme