Eid vidaregåande skule

Open skule - 29.januar

Onsdag 29.januar frå kl 17 til kl 20 vil det vere open skule på ettermiddag og kveld ved Eid vidaregåande skule. 10.klasseelevar og foreldre er spesiellt inviterte, men alle som ønskjer det er hjarteleg velkomne til skulen.

Open skule 29.januar frå kl. 17.00 - 20.00. 

Vi ønskjer å presenterer utdanningsprogram og programfag som skulen har, og det vil vere aktivitetar rundt om i kantine/foajee, på verkstadar og klasserom.

Tilsette, elevar og næringsliv vil vere tilgjengelege for å svare på spørsmål om utdanning, arbeidsliv og det sosiale livet på og rundt skulen.

 

Alle som ønskjer det er hjarteleg velkomne til skulen denne ettermiddagen/kvelden!