Eid vidargåande skule er ein stor arbeidsplass

Open kveld for foreldre og føresette til 10-klassingar

Torsdag 30.11 blir det open kveld for alle 10.klasseforeldre i Nordfjord på Eid vgs. Vi starter i Kinosalen kl 18.00 med generell orientering om skulen før vi flytter oss til dei ulike programområda. 

Vi har kaffe klar frå kl 17.30 for dei av dykk som kjem litt tidleg. Etter den generelle informasjonen, flytter vi oss til skuledelen der vi får sjå litt av kva dei driv på med på dei ulike programområda. Så vil det bli spesifikk informasjon om dei ulike programområda i ulike klasserom. Vi er ferdige kl 20.00.